Tin tức của chúng tôi

Thay đổi lịch giao dịch trong tháng 1, 2020

 – 15/01/2020
Gửi quý khách hàng,

Chúng tôi thông báo tới quý vị một vài thay đổi trong lịch giao dịch sẽ áp dụng trong hai tuần tới. Vui lòng chú ý lịch giao dịch dưới đây, bao gồm cả những kỳ nghĩ lễ quốc tế sắp tới trong tháng Một.

FX:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

Spot metals:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

AU200:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 08:10 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

ES35, EU50, FR40:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

DE30, UK100:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 01:02 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

HK50:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 06:00 (GMT+2)
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa

JP225:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

US100, US30, US500:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 01:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

BRENT:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

WTI:
Thứ hai, ngày 20 tháng Một, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 21 tháng Một, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 01:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 24 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, ngày 27 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 28 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

Vui lòng lưu ý thông tin trên khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thắng lợi!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets