Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch Giao Dịch do Lễ Phục Sinh

 – 08/04/2020
Gửi quý khách hàng,

Chúng tôi thông báo một vài thay đổi lịch giao dịch sẽ diễn ra trong dịp Lễ Phục Sinh sắp tới. Vui lòng kiểm tra:

FX:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường

Spot metals:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường

AU200:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 17:00 (GMT+3)
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường

DE30:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 03:16 (GMT+3)

US, EU shares:
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa

ES35, EU50, FR40:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường

HK50:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 19:00 (GMT+3)
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường

JP225, US100, US30, US500:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường

UK100:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+3)

BRENT:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường

WTI:
Thứ năm, 09 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 13 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 14 tháng Tư, 2020 – lịch giao dịch bình thường

Vui lòng lưu ý thông tin trên khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thắng lợi!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets