Tin tức của chúng tôi

Tăng mức ký quỹ đối với TRY

 – 08/05/2020
Gửi quý khách hàng,

Do tình hình biến động của thị trường tài chính, mức ký quỹ của các cặp tiền với Turkish Lira (TRY) sẽ tăng 20 lần. Vui lòng lưu ý thông tin này khi mở và đóng vị thế.

Nếu có thay đổi hoặc cập nhật, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn tại mục "Tin tức". Liên tục cập nhật nhé!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets