Tin tức của chúng tôi

Cải tiến Chương trình Đối tác

 – 29/05/2020
Gửi Quý đối tác,

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để cải thiện Chương trình Đối tác và lần này sẽ mang tới một thông tin đặc biệt cho quý vị. Chương trình Đối tác của chúng tôi đã mở rộng danh sách các công cụ giao dịch và giờ đây không chỉ bao gồm các cặp ngoại hối hay kim loại quý mà còn bao gồm cả chỉ số, chứng khoán, năng lượng và hợp đồng tương lai.

Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của tài khoản khách hàng và đảm bảo thu nhập của đối tác tiếp tục tăng lên, bởi vì từ này mọi giao dịch đều sẽ được tính!

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ tới Phòng Quan Hệ Đối Tác – [email protected].

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets