Tin tức của chúng tôi

Xử lý kỹ thuật vào ngày 18 tháng 7

 – 16/07/2020
Gửi Quý khách hàng,

Đội ngũ JustMarkets thông báo tới quý khách rằng một vài xử lý kỹ thuật trên hệ thống giao dịch sẽ được thực hiện từ 09:00 tới 15:00 (GMT+3), ngày 18 tháng 7 năm 2020. Do vậy, một vài tính năng có thể bị hạn chế.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets