Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Tin tức của chúng tôi

Thưởng Chào Mừng Giáng Sinh $30

 – 02/12/2020

Gửi quý khách hàng,

Nhận thưởng $30 chào mừng khách hàng mới mà không cần ký quỹ?

Nghe thật tuyệt vời. Quý vị sẽ có thể nhận lợi nhuận sau khi đáp ứng tất cả các điều kiện thưởng và có thể chuyển khoản tới bất kỳ tài khoản giao dịch nào đã thực hiện ký quỹ $100 hoặc tương đương.

All the details and conditions for receiving the bonus are described here.

Thưởng chào mừng diễn ra cho tới ngày 31.01.2021.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets