Tin tức của chúng tôi

Đã đạt đến giới hạn Tài khoản Chào mừng (Việt Nam)

 – 06/01/2021

Kính gửi quý khách hàng,

Đã đạt đến giới hạn Tài khoản Chào mừng dành cho Việt Nam và hiện tại không còn Phần thưởng Chào mừng Xmas cho khu vực này. Tuy nhiên, chúng tôi không ngừng nỗ lực để tung ra các chương trình khuyến mãi thú vị khác trong tương lai. Hãy theo dõi các bản cập nhật.

Trân trọng,
Đội JustMarkets