Tin tức của chúng tôi

Xử lý kỹ thuật vào ngày 30 tháng 1

 – 30/01/2021
Gửi Quý khách hàng,
Đội ngũ JustMarkets thông báo tới quý khách rằng một vài xử lý kỹ thuật trên hệ thống giao dịch sẽ được thực hiện từ 10:00 tới 18:00 (GMT+2), ngày 30 tháng 1 năm 2021. Do vậy, một vài tính năng có thể bị hạn chế.
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets