Tin tức của chúng tôi

Lịch trình Giao dịch 01.04.2021 - 07.04.2021

 – 30/03/2021

Quý khách hàng thân mến,

Xin lưu ý rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch trình các phiên giao dịch do ngày Lễ Phục sinh theo đạo Công giáo.
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê trong bảng dưới đây:
Công cụ Thứ năm, 1/4/2021 Thứ sáu, 2/4/2021 Thứ hai, 5/4/2021 Thứ ba, 6/4/2021 Thứ tư, 7/4/2021
Metals Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
US Shares Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
EU Shares Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
AU200 Giờ ngừng hoạt động sớm 16:00 Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00
ES35 Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
EU50 Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
FR40 Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
UK100 Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
DE30 Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động muộn 03:16 Giờ hoạt động bình thường
JP225 Giờ hoạt động bình thường 01:00 – 16:15 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
US100 Giờ hoạt động bình thường 01:00 – 16:15 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
US30 Giờ hoạt động bình thường 01:00 – 16:15 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
US500 Giờ hoạt động bình thường 01:00 – 16:15 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
BRENT Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
WTI Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
HK50 Giờ ngừng hoạt động sớm 19:00 Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường
UKOIL.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
USOIL.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
COPPER.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
NGAS.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
CHINA50.f Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
CHINAH.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường
DE30.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động muộn 03:15 Giờ hoạt động bình thường
DJ30.f Giờ hoạt động bình thường Giờ ngừng hoạt động sớm 16:15 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
DX.f Giờ hoạt động bình thường Giờ ngừng hoạt động sớm 18:15 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
MDE50.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
DETEC30.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
HK50.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường
SING.f Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
US500.f Giờ hoạt động bình thường Giờ ngừng hoạt động sớm 16:15 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
USTEC.f Giờ hoạt động bình thường Giờ ngừng hoạt động sớm 16:15 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
LCC.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
LRC.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
LSU.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
CC.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động muộn 14:30 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
KC.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động muộn 14:30 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
CT.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
SB.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ hoạt động muộn 14:30 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
FGBL.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
FLG.f Giờ hoạt động bình thường Giờ không hoạt động Giờ không hoạt động Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
TY.f Giờ hoạt động bình thường Giờ ngừng hoạt động sớm 18:15 Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường Giờ hoạt động bình thường
Tất cả các khung giờ đều tính theo giờ máy chủ (GMT+3).
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets