Tin tức của chúng tôi

Thông báo Bảo trì Máy chủ MT4 Demo vào ngày 3/7/2021

 – 01/07/2021

Thân gửi quý khách hàng,

Chúng tôi xin được thông báo rằng nhóm kỹ thuật của chúng tôi sẽ thực hiện bảo trì định kỳ trên máy chủ MT4 Demo vào ngày 3/7/2021 từ 12:00 giờ - 14:00 giờ (theo giờ GMT+3). Máy chủ MT4 Demo sẽ tạm thời không khả dụng trong khoảng thời gian diễn ra bảo trì.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets