Tin tức của chúng tôi

Nhà cung cấp Visa và Mastercard nay đã lên sàn

 – 22/11/2021
Gởi Quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi đã thêm hai nhà cung cấp là Visa và Mastercard để giúp bạn nạp và rút tiền trên trang web dễ dàng hơn.

Bạn có thể xem hình thức thanh toán mới "Visa/Mastercard (LP)" trên trang "Nạp tiền vào tài khoản".

Có áp dụng những giới hạn dưới đây cho phương thức nạp này:
  • Tối đa ba (3) giao dịch mỗi thẻ mỗi ngày;
  • Tối đa mười (10) giao dịch mỗi thẻ mỗi tháng;
  • Nạp tối thiểu: 5,00 USD/EUR;
  • Nạp tối đa mỗi giao dịch: 5.000,00 USD;
  • Đồng tiền xử lý: USD và EUR.

Vui lòng lưu ý rằng để dùng phương thức này, bạn cần xác thực tài khoản và thẻ với JustMarkets.

Nạp và rút tiền với LP đều miễn phí.

Vui lòng lưy ý rằng hiện tại chỉ có thể rút tiền theo tổng giá trị đã nạp. Ví dụ, nếu bạn nạp hai lần, lần thứ nhất $50 và lần thứ hai $100. Giá trị rút tiền về thẻ sẽ là $50 và $100 cho mỗi lần rút.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets