Tin tức của chúng tôi

Bảo trì kỹ thuật theo lịch vào ngày 14 tháng Năm, 2022

 – 13/05/2022

Gửi quý khách hàng

Chúng tôi xin thông báo kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng, thời gian từ 9:00 AM đến 6:00 PM (GMT+3) vào ngày 14 tháng Năm. Công tác bảo trì được thực hiện theo lịch trình sau:

  • Ngày và thời gian bắt đầu: 2022-05-14 09:00 AM (GMT+3);
  • Ngày và thời gian kết thúc: 2022-05-14 06:00 PM (GMT+3).

Chúng tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện. Cảm ơn bạn đã thông cảm.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets