Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Tin tức của chúng tôi

Đòn bẩy tăng cường cho Tài khoản Standard Cent

 – 25/05/2022

Thân gửi quý khách hàng

Chúng tôi muốn thông báo đến quý vị rằng đòn bẩy áp dụng cho tài khoản loại Standard Cent đã tăng.

Đòn bẩy tối đa cho loại tài khoản này sẽ là 1:3000.

Vui lòng theo dõi đường dẫn để biết thêm thông tin.

Trân trọng
Đội ngũ JustMarkets