Tin tức của chúng tôi

Lịch giao dịch cho tháng 12

 – 13/12/2022

Quý khách hàng thân mến,

Xin lưu ý rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch trình các phiên giao dịch.
Thứ sáu, 23 Tháng mười hai 2022
Indices:
DE40, EU50, FR40, CHA50, IND50 - 01:00-23:00
AU200 - 01:00-07:30
HK50 - 01:00-21:00
UK100 - 01:00-14:50
Oil:
BRENT - 03:00-21:45
Stocks:
UK Stocks - 10:00-14:30
Thứ hai 26 Tháng mười hai 2022
Oil - Giờ không hoạt động
Indices - Giờ không hoạt động
Metals - Giờ không hoạt động
Stocks - Giờ không hoạt động
FX - 00:00-08:30
Thứ ba 27 Tháng mười hai 2022
Indices:
UK100, AU200, HK50 - Giờ không hoạt động
EU50, DE40, CHA50, IND50 - 03:00-00:00
FR40 - 09:00-00:00
Stocks - Giờ không hoạt động
Thứ tư28 Tháng mười hai 2022
HK50 - 03:15-00:00
Friday, 30  December 2022
Indices:
DE40, EU50, FR40, CHA50, IND50 - 01:00-23:00
AU200 - 01:00-07:30
HK50 - 01:00-21:00
UK100 - 01:00-14:50
Oil:
BRENT - 03:00-21:45
Stocks:
UK Stocks - 10:00-14:30
Xin lưu ý rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch trình các phiên giao dịch.
thứ năm, 24 Tháng mười một 2022
US Shares - Giờ không hoạt động
Oil - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:15
Indices:
JP225, US30, US100, US500 - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00
HK50 - Giờ ngừng hoạt động sớm 21:00
AU200, EU50, FR40, DE40, UK100 - Giờ ngừng hoạt động sớm 23:00
Metals:
XAUUSD, XAGUSD, XAGEUR, XAUEUR, XAUAUD - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:15
XPTUSD, XPDUSD - Giờ ngừng hoạt động sớm 17:00
thứ sáu, 25 Tháng mười một 2022
US Shares- Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00
Oil - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:30
Indices:
JP225, US30, US100, US500 - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:15
HK50 - Giờ ngừng hoạt động sớm 21:00
AU200, EU50, FR40, DE40, UK100 - Giờ ngừng hoạt động sớm 23:00
Metals:
XAUUSD, XAGUSD, XAGEUR, XAUEUR, XAUAUD - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:30
XPTUSD, XPDUSD -Giờ ngừng hoạt động sớm 17:00
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets