Tin tức của chúng tôi

Chuyển khoản ngân hàng điện tử (Bank of Bahrain và UAE) đã có thể thực hiện!

 – 14/12/2022
Kính gửi Quý Khách hàng!
Trọng tâm chính của đội ngũ JustMarkets đó là mang lại các điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng của mình. Đây là lý do mà chúng tôi luôn quan tâm đến việc liên tục mở rộng danh sách hệ thống thanh toán hiện có mà sẽ cho phép chúng tôi tăng tốc độ giao dịch và mức độ bảo mật của giao dịch.
Theo đó, chúng tôi rất vui được giới thiệu với bạn phương thức thanh toán Chuyển khoản Ngân hàng Điện tử mới (Bank of Bahrain và UAE), là phương pháp mà sẽ cho phép bạn thực hiện chuyển khoản quốc tế trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng!
Điều kiện của phương thức thanh toán mới này:
  • Số tiền nạp tối thiểu: 500 EUR hoặc số tiền tương đương theo loại tiền tệ khác;
  • Số tiền nạp tối đa trong một giao dịch: 50 000 EUR hoặc số tiền tương đương theo loại tiền tệ khác;
  • Số tiền rút tối thiểu: 250 EUR hoặc số tiền tương đương theo loại tiền tệ khác;
  • Số tiền rút tối đa trong một giao dịch: 50 000 EUR hoặc số tiền tương đương theo loại tiền tệ khác;
  • Tiền tệ giao dịch - USD, EUR, AUD, AED, SAR, KWD, BHD, INR.
Vui lòng làm theo hướng dẫn và chỉ sử dụng những thông tin thanh toán có trên trang Nạp tiền của JustMarkets.
Xin lưu ý rằng chuyển khoản ngân hàng điện tử có thể mất đến 3 ngày làm việc. Ngoài ra, xin lưu ý rằng bạn cần xác minh mục Back Office của mình thì mới có thể nạp tiền bằng phương thức thanh toán này.
Như mọi khi, chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí nào đối với việc nạp và rút tiền, nhưng ngân hàng của bạn có thể áp dụng các khoản phí bổ sung.
Bạn có thể nạp tiền bằng Chuyển khoản Ngân hàng Điện tử (Bank of Bahrain và UAE) trong Tài khoản Cá nhân. Truy cập vào "Hoạt động của Tài khoản > Tiền gửi > Phương thức nạp tiền > Chuyển khoản Ngân hàng Điện tử (Bank of Bahrain và UAE)."
Chúc bạn giao dịch sinh lời!