Tin tức của chúng tôi

JustMarkets Giới Thiệu Tính Năng Đăng Ảnh Đại Diện

 – 16/02/2023
Upload Profile Photo
Kính gửi Quý Khách hàng!
Chúng tôi rất vui được thông báo rằng tính năng đăng ảnh đại diện đã có thể thực hiện trên Justmarkets! Đăng ảnh đại diện là tính năng cho phép bạn tải lên hoặc gỡ bỏ ảnh đại diện của mình.
Công cụ này giúp khách hàng có thể biến hồ sơ của mình thêm độc đáo và dễ được nhận diện hơn thông qua ảnh chụp cá nhân, hình ảnh hoặc bất kỳ hình đồ họa nào có kích thước nhỏ, nhờ đó Nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận diện hồ sơ của mình trong Back Office và dịch vụ JM Copytrading. Tính năng này cũng giúp bạn nổi bật hơn trên Bảng xếp hạng.
Ảnh chụp hoặc hình kỹ thuật số của bạn phải có định dạng *.jpg, *.jpeg, *.png, hoặc *webp và có kích thước dưới 20Mb.
Mở Hồ sơ