Tin tức của chúng tôi

Dịch vụ JustMarkets Copytrading giới thiệu các thiết lập chế độ sao chép mới

 – 20/02/2023
Kính gửi Quý Khách hàng!
"Đội ngũ phát triển của chúng tôi tiếp tục cải thiện dịch vụ JustMarkets Copytrading để giúp cho việc đăng ký chiến thuật của Nhà giao dịch được dễ dàng, minh bạch và an toàn hơn. Chúng tôi đã thiết kế lại hoàn toàn một cách logic và cập nhật mới nhất các tham số mà bạn có thể đặt khi sao chép chiến thuật từ Nhà giao dịch ưa thích. Chúng tôi rất vui được chia sẻ với bạn thành quả công việc của mình!"
Chế độ sao chép:
Khi bắt đầu đăng ký sử dụng chiến thuật của Nhà giao dịch, bạn có thể chọn sao chép các lệnh ở các chế độ khác nhau:
  • Bằng nhau (x1),
  • Gấp đôi (x2),
  • Gấp ba (x3),
  • Khối lượng khác.
Bạn có thể thay đổi giá trị khối lượng này theo ý của mình, có thể tăng hoặc giảm. Bằng cách chọn Chế độ Sao chép, bạn sẽ biết số tiền đầu tư cần thiết để bắt đầu sao chép Nhà giao dịch trong chế độ này.
Số tiền bổ sung:
Chúng tôi cũng mang đến cho bạn một tính năng mới – số tiền bổ sung để bảo vệ khoản đầu tư của bạn trước những biến động thị trường bất ngờ. Số tiền được thêm vào này sẽ chỉ được sử dụng để hỗ trợ cho chiến thuật giao dịch khi xảy ra những biến động thị trường.
Đầu tư tối thiểu:
Giờ đây, với mỗi Nhà giao dịch, số tiền đầu tư tối thiểu sẽ được tính toán tự động. Thuật toán của chúng tôi tính toán số tiền tối ưu này dựa trên lịch sử giao dịch của Nhà giao dịch. Bạn có thể tận dụng tính năng này và chọn Nhà giao dịch tùy thuộc vào số tiền bạn muốn đầu tư.
Các nhà giao dịch mà sử dụng các chiến thuật giao dịch khác nhau sẽ yêu cầu các khoản đầu tư tối thiểu khác nhau để có thể sao chép. Hãy truy cập vào Bảng xếp hạng, điền vào số tiền đầu tư mong muốn trong bộ lọc "Số tiền đầu tư tối thiểu" và xem Nhà giao dịch nào có chiến thuật mà bạn có thể thoải mái sao chép với số tiền đầu tư của mình.
Để biết thêm thông tin về cách bắt đầu sao chép giao dịch từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp, hãy đọc mục Sao chép nhà giao dịch và tạo ra lợi nhuận trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu cách kết nối tài khoản giao dịch của bạn đến dịch vụ JustMarkets Copytrading để cho người khác có thể bắt đầu sao chép giao dịch của bạn có trả phí, hãy truy cập vào mục Cho phép sao chép giao dịch. Được trả tiền.
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets