Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Tin tức của chúng tôi

Lịch giao dịch tháng 4

 – 31/03/2023

Quý khách hàng thân mến,

Xin lưu ý rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch trình các phiên giao dịch.
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê dưới đây:
Thứ ba, 04 Tháng tư 2023
HK50 - Giờ ngừng hoạt động sớm 21:59
Thứ tư, 05 Tháng tư 2023
HK50 - Giờ không hoạt động
Thứ năm, 06 Tháng tư 2023
HK50 - 04:15-21:59
AU200 - Giờ ngừng hoạt động sớm 16:59
EU50, FR40, UK100, DE40 - Giờ ngừng hoạt động sớm 22:59
Thứ sáu, 07 Tháng tư 2023
Metals - Giờ không hoạt động
Oil: - Giờ không hoạt động
EU Shares - Giờ không hoạt động
US Shares: - Giờ không hoạt động
Indices:
AU200, EU50, ES35, FR40, UK100, DE40, HK50 - Giờ không hoạt động
CHA50, IND50, US500, US100, US30, JP225 - 00:00-16:15
Thứ hai, 10 Tháng tư 2023
Indices:
EU Shares - Giờ không hoạt động
AU200, EU50, ES35, FR40, UK100, DE40, HK50 - Giờ không hoạt động
CHA50, IND50 - Giờ hoạt động muộn 04:00
Thứ ba, 11 Tháng tư 2023
Indices:
AU200, UK100 - Giờ hoạt động muộn 03:00
EU50, DE40 - Giờ hoạt động muộn 03:15
FR40 - Giờ hoạt động muộn 09:00
HK50 - 04:15-21:59

Thứ ba, 25 Tháng tư 2023
AU200 - Giờ hoạt động muộn 10:10
Thứ sáu, 28 Tháng tư 2023
HK50 - Giờ ngừng hoạt động sớm 21:59
EU50, DE40, FR40, UK100 - Giờ ngừng hoạt động sớm 22:59
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets