Tin tức của chúng tôi

Thay đổi khối lượng hợp đồng dành cho XRPUSD và SOLUSD

 – 02/05/2023
Kính gửi Quý Khách hàng!
Chúng tôi muốn thông báo rằng chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi về khối lượng hợp đồng đối với các mã XRPUSD và SOLUSD trên tất cả các loại tài khoản. Sự cập nhật này sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 5.
Vui lòng xem khối lượng hợp đồng mới dành cho từng loại tài khoản trong bảng dưới đây:
Contract Size Changes for XRPUSD and SOLUSD
Mục đích của sự thay đổi này là để ngăn ngừa các tình huống mà ở đó lợi nhuận của bạn có thể đã có thay đổi nhưng do khối lượng nhỏ của vị thế mà lợi nhuận vẫn ở mức 0 do việc làm tròn từ phía cổng giao dịch. Việc tăng khối lượng hợp đồng sẽ giúp bạn tránh gặp phải vấn đề này trong hầu hết các trường hợp, và bạn sẽ luôn thấy được lợi nhuận thực tế trên các vị thế đang mở của mình với các mã giao dịch này.
Trước những thay đổi về khối lượng hợp đồng này, chúng tôi mong bạn hãy đóng tất cả các vị thế hiện có của mình trên các mã giao dịch trên trước ngày 13 tháng 5. Bất kỳ vị thế nào không được đóng trước ngày này sẽ được tự động đóng vào ngày 13 tháng 5.
Những mã này có thể không khả dụng cho việc giao dịch trong một vài giờ của ngày 13 tháng 5. Khi các thao tác kỹ thuật được hoàn tất, các mã giao dịch với khối lượng hợp đồng mới sẽ lại có thể giao dịch hoàn toàn bình thường.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự thay đổi này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets