Tin tức của chúng tôi

Cải tiến quy trình hợp tác với định dạng liên kết duy nhất mới của chúng tôi

 – 30/05/2023
Improve Your Partner Workflow With Our New One-Link Format
Trong nỗ lực cải tiến sàn giao dịch JustMarkets, chúng tôi đã cập nhật định dạng liên kết đối tác. Sự cập nhật này sẽ giúp đối tác của chúng tôi quảng bá JustMarkets hiệu quả hơn. Định dạng mới làm cho toàn bộ quy trình trở nên đơn giản hơn – chỉ cần chia sẻ liên kết duy nhất của bạn và hệ thống của chúng tôi sẽ làm hết các công việc còn lại.

Cách hoạt động

Dịch vụ liên kết duy nhất của chúng tôi được thiết kế để tự động chuyển hướng người dùng đến đúng trang web dựa trên quốc gia mà từ đó khách hàng truy cập vào liên kết. Điều này giúp không phải tạo nhiều liên kết đối tác hoặc quảng bá tùy chỉnh cho các quốc gia khác nhau. Liên kết này được thiết kế để vượt qua mọi hạn chế hoặc rào cản trang web được thiết lập ở bất kỳ quốc gia nào, điều này đảm bảo rằng việc quảng cáo của bạn luôn tiếp cận được đối tượng người dùng mong muốn.
Сent Accounts Will No Longer Have Access to Indices Trading

Một đổi mới khác nữa chính là Mã Đối tác. Mã này có các chữ số ở phần cuối của liên kết. Đối tác cũng có thể sử dụng mã này để thu hút khách hàng, tương tự như Liên kết Đối tác.

Khách hàng có thể nhập mã này vào trường “Mã Đối tác (tùy chọn)” trên trang Đăng ký khi tạo Back Office của mình theo một đối tác cụ thể.
Сent Accounts Will No Longer Have Access to Indices Trading
Bạn có thể thấy Liên kết Đối tác mới và Mã Đối tác trong Khu vực Đối tác của Back Office.
Сent Accounts Will No Longer Have Access to Indices Trading
Bạn có thể tìm thấy Liên kết đối tác và Mã đối tác mới trong Khu vực đối tác của mình ở Hệ thống hỗ trợ.

Liên kết đối tác hiện tại vẫn hoạt động

Back Office sẽ chỉ hiển thị định dạng liên kết duy nhất mới này, nhưng chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì tính nhất quán trong các hoạt động quảng bá của bạn. Đó là lý do mà tất cả các liên kết đối tác được tạo trước đây cũng sẽ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Hãy cứ tiếp tục quảng bá nhé!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets