Tin tức của chúng tôi

Thay đổi về mức phí Swap qua đêm dành cho XNGUSD

 – 31/05/2023
Major Improvements to Our Trading Infrastructure
Kính gửi Quý Khách hàng!
Hãy chú ý đến thông tin cập nhật sau đây liên quan đến các tùy chọn giao dịch của bạn với JustMarkets. Mức phí swap qua đêm của sản phẩm giao dịch XNGUSD đã thay đổi và những thay đổi này được áp dụng cho tất cả các loại tài khoản.
Việc điều chỉnh này thể hiện những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm đáp ứng các điều kiện thị trường đang phát triển, và đảm bảo dịch vụ của chúng tôi đáp ứng được các nhu cầu giao dịch của bạn.
Để biết tổng quan toàn diện về các mức phí swap mới và các thông số kỹ thuật khác liên quan đến XNGUSD, vui lòng truy cập vào trang Thông số kỹ thuật Hợp đồng.
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets