Ngân hàng Trung ương: Nhiệm vụ, Chức năng, Tác động đối với Forex

Ngân hàng trung ương là ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính cho chính phủ và các ngân hàng thương mại của quốc gia đó.

Chức năng chính của ngân hàng trung ương là:
  • cung tiền và điều chỉnh tỷ giá hối đoái;
  • kiểm soát việc phát hành đồng tiền quốc gia;
  • cho vay và nhận tiền gửi từ các ngân hàng thương mại, cũng như kiểm soát hoạt động của các ngân hàng này;
  • quản lý nợ quốc gia;
  • duy trì dự trữ tiền vàng của quốc gia;
  • tương tác với các ngân hàng trung ương khác.
Các ngân hàng trung ương tác động đến thị trường ngoại hối theo bốn phương thức chính:
  • Thay đổi lãi suất. Các ngân hàng trung ương tăng lãi suất theo cách sao cho đồng tiền của nước họ trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư, nhưng làm phức tạp hoạt động của các ngân hàng thương mại. Đối với các nhà đầu tư, tiền tiết kiệm bằng tiền của quốc gia đó sẽ mang lại cho họ thêm thu nhập, nhưng đối với các ngân hàng thương mại, nó sẽ làm tăng chi phí vay từ ngân hàng trung ương, điều này sẽ tự động dẫn đến tăng lãi suất cho vay và lãi suất huy động tiền gửi từ người dân. Điều ngược lại sẽ diễn ra nếu lãi suất được cắt giảm.
  • Các công cụ thị trường tài chính. Thường có các giao dịch chứng khoán trực tiếp trên thị trường mở. Việc ngân hàng trung ương mua chứng khoán sẽ dẫn đến tăng dự trữ của ngân hàng này. Điều này có thể làm tăng khối lượng cho vay cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, hoặc làm tăng khối lượng cho vay cho các ngân hàng thương mại để các ngân hàng này cho các tổ chức đó vay. Tùy thuộc vào cấu trúc tương tác tại mỗi quốc gia cụ thể). Theo cách đó, ngân hàng trung ương kích thích sự phát triển của nền kinh tế. Với việc bán chứng khoán, dự trữ của ngân hàng trung ương sẽ giảm và khả năng cho vay của nó cũng giảm, gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.
  • Thay đổi yêu cầu dự trữ. Bằng cách thay đổi các điều kiện này, ngân hàng trung ương có thể giới hạn khối lượng tín dụng được phát hành bởi các ngân hàng thương mại và điều này sẽ tạo ra thay đổi về khối lượng tiền trong quốc gia đó.
  • Hoạt động ngoại hối. Ngân hàng trung ương có thể hoạt động trên thị trường ngoại hối để làm tăng/giảm giá trị đồng tiền của quốc gia đó (can thiệp) hoặc ngược lại và giữ nó ở mức nhất định. Điều này được thực hiện bằng cách bơm tiền hoặc rút đồng tiền quốc gia khỏi thị trường quốc tế. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương có thể đặt tài sản của họ vào các ngân hàng trung ương khác và trực tiếp trao đổi tiền tệ.

Các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang (Mỹ), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương Anh (Anh), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (Nhật Bản), Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (Thụy Sĩ ), Ngân hàng Trung ương Canada (Canada), Ngân hàng Trung ương Úc (Úc) và Ngân hàng Trung ương New Zealand (New Zealand) là các ngân hàng lớn nhất và quyền lực nhất trên thế giới, có ảnh hưởng đến Forex.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Ngân hàng Trung ương Châu Âu

Ngân hàng Trung ương Anh

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ

Ngân hàng Trung ương Canada

Ngân hàng Trung ương Úc

Ngân hàng Trung ương New Zealand

bởi JustMarkets, 24/10/2016