Tầm quan trọng của sự phân tán

Importance of Dispersion

Khi thực hiện kiểm nghiệm lại một chiến thuật giao dịch, độ phân tán (phương sai) đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính bền vững và độ tin cậy về hiệu suất của chiến thuật. Phương sai, trong bối cảnh của việc kiểm nghiệm lại, là đề cập đến mức độ biến động hoặc độ phân tán lợi nhuận của chiến thuật trong một khoảng thời gian cụ thể.

Dưới đây là cái nhìn sâu sắc hơn về tầm quan trọng của phương sai trong việc kiểm nghiệm lại:

1. Đo lường sự biến động

Độ phân tán giúp đo lường mức độ biến động lợi nhuận của chiến thuật giao dịch. Độ phân tán cao sẽ cho thấy mức độ phân tán lợi nhuận lớn hơn, gợi ý rằng hiệu suất của chiến thuật có thể khó dự đoán hơn.

2. Đánh giá rủi ro

Việc hiểu được phương sai trong lợi nhuận của chiến thuật giao dịch là rất quan trọng để đánh giá hồ sơ rủi ro của chiến thuật. Một chiến thuật có phương sai cao có thể phải chịu những biến động đáng kể về lợi nhuận, gây ra rủi ro lớn hơn cho nhà đầu tư.

3. Ảnh hưởng đến mức sụt giảm vốn

Phương sai ảnh hưởng trực tiếp đến mức sụt giảm vốn tiềm tàng của chiến thuật giao dịch. Phương sai cao có thể dẫn đến tỷ lệ sụt giảm vốn rõ rệt hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể và tính ổn định của chiến lược.

4. Đánh giá tính nhất quán

Bằng cách phân tích phương sai lợi nhuận của chiến thuật giao dịch, nhà giao dịch có thể đánh giá tính nhất quán trong hiệu suất của chiến thuật đó. Phương sai thấp có thể cho thấy mức lợi nhuận ổn định hơn và có thể dễ dự đoán hơn, trong khi phương sai cao lại cho thấy hiệu suất có mức độ nhất quán thấp hơn.

5. Tác động đến các khoảng tin cậy

Phương sai ảnh hưởng đến các khoảng tin cậy về mức lợi nhuận của chiến thuật giao dịch. Việc hiểu được phạm vi kết quả tiềm năng dựa trên phương sai trong quá khứ là rất cần thiết để quản lý rủi ro và đặt ra những kỳ vọng về hiệu suất mang tính thực tế.

6. Điều chỉnh mức chấp nhận rủi ro

Nhà giao dịch có thể sử dụng phương sai như một yếu tố để điều chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro và quy mô vị thế của mình. Một chiến thuật có phương sai cao có thể cần có một cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc quản lý rủi ro và phân bổ vốn.

7. Mức độ nhạy cảm với điều kiện thị trường

Phương sai giúp mang lại một cái nhìn chuyên sâu về mức độ nhạy cảm của chiến thuật giao dịch với các điều kiện thị trường khác nhau.

Tóm lại, phương sai là độ lệch so với kỳ vọng về mặt toán học. Phương sai sẽ như thế nào trên thực tế? Hãy tưởng tượng bạn có khoản tiền nạp 20.000 USD và một chiến thuật giao dịch với mức kỳ vọng về mặt toán học (hệ số lợi nhuận) là 1,66. Theo đó, bạn có một hệ thống sinh lời trong khoảng thời gian dài, nhưng khi bạn bắt đầu giao dịch và tài khoản đã chạm đến điểm dừng giao dịch. Bạn không vi phạm các quy tắc của chiến thuật và việc quản lý rủi ro, vậy chuyện gì đã xảy ra? Đây có thể là một phương sai.

Bạn nhìn nhận phương sai trên biểu đồ như thế nào? Hãy tưởng tượng chúng ta có các điều kiện giống nhau. Chúng ta có khoản tiền nạp là 20.000 USD và đặt lệnh Chốt lời ở mức 5.000 USD và lệnh Cắt lỗ ở mức 3.200 USD. Sau đó, chúng ta mở 100 vị thế trong nhiều lần và nhận được kết quả sau:

Ví dụ 1

Trong ví dụ này, tài khoản đã tăng lên nhanh chóng ngay từ đầu, nhưng lưu ý rằng từ vị thế 73 đến 82, chúng ta đã có mức sụt giảm vốn hơn 20.000 USD. Nếu điều này xảy ra ngay từ đầu, tài khoản sẽ chạm đến điểm dừng giao dịch.

Importance of Dispersion

Ví dụ 2

Tại đây, số tiền sụt giảm ban đầu là 15.000 USD, tương đương với 75% của tài khoản. Nếu việc này xảy ra ngay từ đầu, liệu nhà giao dịch có tiếp tục có niềm tin về mặt tâm lý vào chiến thuật này không?

Importance of Dispersion

Ví dụ 3

Trong ví dụ này, không có sự ổn định trong giao dịch. Nhìn bên ngoài, có vẻ như chiến thuật này không mang lại lợi nhuận, nhưng sau vị thế 79, tình hình đã được cải thiện. Và đây là chiến thuật tương tự với hệ số lợi nhuận là 1,66.

Importance of Dispersion

Ví dụ 4

Trong ví dụ này, tài khoản giao dịch đã nhanh chóng tăng lên 100.000 USD, nhưng sau đó có sự sụt giảm xuống còn 77.000 USD, điều này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng và sự tự tin của nhà giao dịch.

Importance of Dispersion

Những ví dụ này cho thấy ngay cả khi có một chiến thuật sinh lời, sự phân tán có thể dẫn đến việc thua lỗ số tiền nạp ở giai đoạn đầu hoặc khiến cho nghi ngờ tính hiệu quả của chiến thuật tại một trong các khoảng giao dịch. Để giúp loại bỏ những thời điểm như vậy, đặc biệt là khi bắt đầu giao dịch, cần thiết phải giảm thiểu rủi ro. Điều này giúp bạn có được "túi khí an toàn" với mức sụt giảm nhỏ hơn và chỉ sau đó, bạn mới có thể tăng mức rủi ro để phương sai không khiến cho bạn thua lỗ hết số tiền nạp.

Bây giờ bạn đã biết rằng việc hiểu về phương sai lợi nhuận của chiến thuật giao dịch là điều cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt và quản lý rủi ro hiệu quả.