Chỉ số kinh tế bất động sản. Một trader cần biết những gì?

Real Estate economic indicators. What does a trader need to know?

Hiện nay có một số chỉ số thị trường bất động sản quan trọng. Nếu chúng ta đang nói về Hoa Kỳ, chỉ số quan trọng là Giấy phép xây dựng, Số lượng nhà mới khởi công, Số lượng nhà bán mới, Doanh số bán nhà hiện tại và Doanh số bán nhà đang chờ xử lý. Các chỉ số kinh tế này thường không được nêu bật trong lịch kinh tế, nhưng chúng là những thông số quan trọng bậc nhất phản ánh tình trạng của thị trường bất động sản trong nước.

Giấy phép xây dựng đại diện cho số đơn chấp thuận hoặc cấp phép của chính phủ cho các đơn vị nhà ở tư nhân để có thể thực hiện các dự án xây dựng mới hợp pháp. Đây được coi là một chỉ số hàng đầu. Ví dụ, việc theo dõi tham số này có thể giúp dự đoán những vấn đề rất lớn trong thị trường bất động sản Hoa Kỳ vào năm 2008. Số lượng giấy phép xây dựng tại Hoa Kỳ giảm trong ba năm liên tiếp từ năm 2006 đến 2009, đạt mức thấp 513.000 vào tháng 3 năm 2009, và cuối cùng đã làm vỡ bong bóng nhà ở. Báo cáo Giấy phép xây dựng được công bố bởi Cục điều tra dân số mỗi tháng một lần. Thường là vào giữa tháng.

Số lượng nhà ở khởi công mới đo lường sự thay đổi trong số lượng các tòa nhà dân cư mới bắt đầu khởi công trong tháng báo cáo. Đây cũng là một chỉ số hàng đầu về sức mạnh trong thị trường bất động sản. Số lượng nhà ở khởi công mới được Cục điều tra dân số công bố mỗi tháng một lần. Thường là vào giữa tháng.

Báo cáo doanh số bán nhà mới chứa dữ liệu về số ngôi nhà mới được bán trong hàng nghìn ngôi nhà và được chia nhỏ theo khu vực địa lý. Báo cáo cũng theo dõi sự thay đổi tỷ lệ phần trăm số lượng nhà bán được trên cơ sở tháng, cũng như chi tiết về giá bán, giai đoạn xây dựng mà nhà mới được bán, và một số yếu tố khác. Chỉ số này được coi là một chỉ số có độ trễ nhất định. Báo cáo doanh số bán nhà mới được xuất bản bởi Cục điều tra dân số hàng tháng. Thông thường vào cuối tháng.

Báo cáo Doanh số bán nhà hiện tại đo lường số lượng nhà ở do một gia đình sở hữu đã được bán trong tháng trước đó. Chỉ số này được coi là một chỉ số có độ trễ nhất định. Báo cáo doanh số bán nhà hiện tại được công bố bởi Hiệp hội Quốc gia Realtors mỗi tháng một lần.

Báo cáo doanh số bán nhà đang chờ xử lý đo lường số lượng giao dịch đang chờ xử lý đối với số căn nhà do một gia đình sở hữu. Tình trạng bán nhà đang chờ xử lý nghĩa là người bán đã chấp nhận đề nghị từ một người mua tiềm năng, nhưng thỏa thuận vẫn chưa đóng. Dữ liệu này có thể được sử dụng như một chỉ số hàng đầu về doanh số bán nhà trong tương lai. Báo cáo doanh số bán nhà đang chờ xử lý được Hiệp hội Quốc gia Realtors công bố mỗi tháng một lần.

Tại sao các trader cần theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế Bất động sản?

Bởi vì theo dõi các chỉ số này cho phép đánh giá tới 90% tình trạng của thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản là một thước đo tốt về tình trạng của nền kinh tế. Nếu doanh số bán nhà gia tăng (cả mới và hiện tại), điều đó liên quan đến sự gia tăng trong số lượng nhà mới khởi công và giấy phép xây dựng. Đây được coi là một dấu hiệu của sự ổn định kinh tế và thịnh vượng. Các thông số bất động sản giảm là dấu hiệu đầu tiên của các vấn đề kinh tế chuẩn bị xảy đến trong tương lai, vì người tiêu dùng không đủ khả năng để thực hiện hoạt động mua sắm lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc có nguyên nhân khiến lương sụt giảm, thất nghiệp gia tăng, lãi suất tăng, hoặc các chỉ số kinh tế khác..

Giả sử các điều kiện kinh tế trong nước hấp dẫn, lãi suất thấp, tăng trưởng GDP, tăng lương, và giảm thất nghiệp. Trong trường hợp đó, tất cả yếu tố trên sẽ khuyến khích người tiêu dùng thực hiện mua sắm lớn, chẳng hạn như bất động sản. Ngược lại, nếu các chỉ số kinh tế suy giảm, GDP giảm, lãi suất tăng, và thất nghiệp gia tăng - tất cả những yếu tố này sẽ tạo điều kiện khiến người tiêu dùng tiết kiệm tiền, và thị trường bất động sản sẽ giảm.

Nhưng điều quan trọng là phải theo dõi các chỉ số kinh tế này kết hợp với nhau để có được bức tranh đầy đủ nhất về thị trường bất động sản. Và hãy nhớ rằng trong bối cảnh lãi suất tăng như hiện tại, đây sẽ là một tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Chúc bạn có những giao dịch thuận lợi.

Bắt đầu giao dịch

by JustMarkets, 2022.09.07