Lot, pip, điểm và tick là gì trong Forex?

What is a Lot, Pip, Point, and Tick in Forex?

Lot

Lot là đơn vị đo lường được chuẩn hóa dùng để xác định khối lượng của giao dịch Forex. Lot đại diện cho khối lượng hoặc số lượng của một cặp tiền tệ cụ thể đang được giao dịch. Có ba loại lot chính:

  • Lot tiêu chuẩn: Lot tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở trong một cặp tiền tệ. Ví dụ như nếu bạn đang giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD, lot tiêu chuẩn sẽ là 100.000 euro.
  • Mini lot: Một mini lot có kích thước bằng 1/10 lot tiêu chuẩn, đại diện cho 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
  • Micro lot (Cent lot đối với tài khoản cent): Một micro lot có kích thước bằng 1/10 kích thước của mini lot và 1/100 của lot tiêu chuẩn, đại diện cho 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Pip

Pip, viết tắt của “percentage in point” (phần trăm tính theo điểm), là đơn vị biến động giá nhỏ nhất trong một cặp tiền tệ đối với báo giá 4(2) chữ số. Nó đại diện cho vị trí thập phân thứ tư trong hầu hết các cặp tiền tệ, ngoại trừ các cặp tiền tệ có đồng yên Nhật, khi đó nó đại diện cho vị trí thập phân thứ hai. Ví dụ như nếu tỷ giá hối đoái của cặp EUR/USD thay đổi từ 1,2500 sang 1,2501 thì đó là sự biến động một pip. Đối với cặp USD/JPY, thay đổi từ 144,97 sang 144,98 thì là sự thay đổi 1 pip.

Điểm

Với sự ra đời của báo giá 5(3) chữ số (khi cặp EUR/USD có 5 số sau dấu thập phân, ví dụ như 1,25653, và đối với các cặp có đồng yên Nhật — ví dụ như 3 số sau dấu thập phân đối với cặp USD/JPY — 135,565) nhiều nhà giao dịch bắt đầu cảm thấy khó hiểu về việc tính số pip hiện tại. Để tránh nhầm lẫn, người ta đã giới thiệu một khái niệm gọi là điểm hoặc pipet, đại diện cho một phần của pip. Đây là vị trí thập phân thứ năm trong hầu hết các cặp tiền tệ như EUR/USD và GBP/USD và là giá ở vị trí thập phân thứ ba trong các cặp tiền tệ với JPY như USD/JPY và GBP/JPY. Theo quy định, 1 pip = 10 điểm.

Pip được sử dụng để tính số tiền lợi nhuận và thua lỗ, xác định mức cắt lỗ và chốt lời cũng như đo lường tỷ lệ chênh lệch giữa giá đặt mua và giá đặt bán.

What is a Lot, Pip, Point, and Tick in Forex?

Tick

Trong thị trường Forex, một tick thường đại diện cho sự thay đổi nhỏ nhất trong tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ. Ví dụ: hãy xem xét cặp EUR/USD đang giao dịch ở mức 1,2000. Nếu giá thay đổi sang 1,1999 hoặc 1,12001 thì đây sẽ là chuyển động giá một tick. Nhưng tick không nhất thiết phải được đo lường theo hệ số 10. Ví dụ như một thị trường có thể đo lường biến động giá với bước biến động tối thiểu là 0,25. Đối với thị trường đó, sự biến động của giá từ 500,00 lên 501,00 (500,00 – 500,25 – 500,50 – 501,00) hoặc từ 500 xuống 499 (500,00 – 499,75 – 499,50 – 499,00) là chuyển động giá 4 tick.