Nhà tạo lập thị trường là gì?

market makers.jpg

Nhà tạo lập thị trường là một tổ chức tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thanh khoản bằng cách đưa ra giá chào mua và giá chào bán cho một sản phẩm tài chính hoặc chứng khoán cụ thể, từ đó tạo ra thị trường cho bên mua và bên bán giao dịch.

Dưới đây là những đặc điểm và chức năng chính của nhà tạo lập thị trường:

Cung cấp thanh khoản

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đưa ra giá chào mua và giá chào bán đối với chứng khoán hoặc sản phẩm tài chính, cho biết mức giá mà họ sẵn sàng mua và bán. Điều này giúp đảm bảo có một thị trường sẵn có cho nhà đầu tư mua hoặc bán tài sản của mình.

Chênh lệch giữa giá chào mua-chào bán

Các nhà tạo lập thị trường kiếm tiền bằng cách tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa giá chào mua-chào bán, đây là sự chênh lệch giữa mức giá mà họ sẵn sàng mua (giá bid) và bán (giá ask) của một tài sản. Chênh lệch giữa giá chào mua-chào bán có vai trò như một khoản thưởng dành cho họ trong việc cung cấp thanh khoản và chấp nhận rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Ổn định giá

Các nhà tạo lập thị trường giúp làm ổn định giá bằng cách hấp thụ áp lực mua hoặc bán dư thừa. Nếu có sự mất cân đối giữa cung và cầu, các nhà tạo lập thị trường có thể can thiệp và giao dịch với bên kia để duy trì thị trường một cách trật tự và hiệu quả.

Nghĩa vụ cấp giá

Trong một số thị trường, các nhà tạo lập thị trường có nghĩa vụ cung cấp giá và duy trì thanh khoản theo một vài thông số nhất định. Điều này giúp đảm bảo có đủ thanh khoản ngay cả trong thời gian biến động hoặc hoạt động giao dịch thấp.

Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá

Các nhà tạo lập thị trường cũng có thể tham gia vào các chiến thuật kinh doanh chênh lệch giá, tận dụng sự chênh lệch giá giữa các thị trường hoặc sàn giao dịch khác nhau. Điều này giúp điều chỉnh giá và tăng tính hiệu quả cho thị trường.

Nhà cung cấp thông tin

Các nhà tạo lập thị trường thường có quyền truy cập vào những dữ liệu thị trường giá trị và có được sự hiểu biết sâu sắc do họ tham gia tích cực vào các hoạt động giao dịch. Thông tin này có thể được sử dụng để thực hiện phân tích thị trường và có được thông tin chuyên sâu dành cho khách hàng hoặc các bên khác tham gia thị trường.

Quản lý rủi ro

Các nhà tạo lập thị trường quản lý rủi ro bằng cách liên tục theo dõi vị thế của mình và điều chỉnh giá cấp dựa trên các điều kiện thị trường. Họ cũng có thể phòng hộ rủi ro cho vị thế của mình để bù đắp cho những tổn thất có thể xảy ra.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng các nhà tạo lập thị trường hoạt động theo khuôn khổ và các quy định của thị trường tài chính cụ thể mà họ tham gia. Các hoạt động này được thiết kế để nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả của thị trường, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch diễn ra suôn sẻ.

Thị trường tài chính hiện đại không thể hoạt động nếu thiếu các bên tham gia thị trường chuyên nghiệp như các nhà tạo lập thị trường, bởi vì việc giao dịch 24/24 sẽ có những giai đoạn thanh khoản kém khi mà có sự mất cân bằng rõ rệt giữa cung và cầu, và nếu chúng ta cho phép thị trường xác định giá một cách độc lập trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể quan sát thấy sự biến động gia tăng và có sự thao túng giá, điều này có thể rất mạnh mẽ và được các bên tham gia thị trường xem là làm gia tăng rủi ro giao dịch, tương tự như một sản phẩm kém thanh khoản.