Phân tích luồng đặt lệnh là gì?

What Is Order Flow Analysis?

Phân tích luồng đặt lệnh là phương pháp được sử dụng trong giao dịch để hiểu rõ hơn về các động lực cung và cầu trên thị trường tài chính. Đây là quá trình phân tích và tìm hiểu các lệnh đặt mua và bán trên thực tế do nhà giao dịch thực hiện theo thời gian thực hoặc gần với thời gian thực. Phân tích này nhằm mục đích cung cấp cho nhà giao dịch một sự hiểu biết tốt hơn về tâm lý thị trường, biến động giá tiềm năng và tình trạng thanh khoản. Dưới đây là một số khía cạnh chính của phân tích luồng đặt lệnh:

Sổ lệnh

Sổ lệnh là màn hình hiển thị theo thời gian thực các lệnh đặt mua và bán đối với một sản phẩm tài chính cụ thể. Sổ lệnh hiển thị giá, số lượng và hướng (mua hoặc bán) của mỗi lệnh. Việc phân tích sổ lệnh sẽ giúp nhà giao dịch đánh giá được các ngưỡng tập trung nhiều nguồn cung và cầu.

What Is Order Flow Analysis?

Độ sâu thị trường

Độ sâu thị trường đề cập đến số lượng lệnh đặt mua và bán ở các mức giá khác nhau trong sổ lệnh. Thông tin này giúp nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời có thể báo hiệu sự đảo chiều giá tiềm năng khi có những thay đổi đáng kể về độ sâu thị trường.

What Is Order Flow Analysis?

Hồ sơ khối lượng

Phân tích hồ sơ khối lượng là việc làm liên quan đến việc lập biểu đồ khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này có thể giúp nhà giao dịch xác định các khu vực có hoạt động giao dịch lớn (cụm tập trung khối lượng) và các khu vực tiềm năng mà ở đó giá có thể tìm thấy được sự hỗ trợ hoặc kháng cự.

What Is Order Flow Analysis?

Biểu đồ theo cụm

Biểu đồ theo cụm, hay còn được gọi là biểu đồ phân tích theo cụm hoặc biểu đồ dấu chân, chủ yếu được sử dụng trong bối cảnh phân tích thị trường, đặc biệt là trong nghiên cứu luồng đặt lệnh. Những biểu đồ này cho thấy sự tập trung và phân bổ hoạt động giao dịch ở từng mức giá. Biểu đồ theo cụm thường hiển thị các hình chữ nhật có kích thước và màu sắc khác nhau để thể hiện khối lượng giao dịch ở các mức giá cụ thể.

What Is Order Flow Analysis?

Dữ liệu về thời gian và giao dịch

Dữ liệu về thời gian và giao dịch, hay còn được gọi là băng điện giá, cho biết bản ghi theo trình tự thời gian của mọi giao dịch được thực hiện trên thị trường, bao gồm giá, số lượng và dấu mốc thời gian. Nhà giao dịch sử dụng dữ liệu này để đánh giá tốc độ giao dịch và phát hiện các giao dịch lớn hoặc hoạt động bất thường.

What Is Order Flow Analysis?

Luồng đặt lệnh thị trường

Việc phân tích luồng đặt lệnh thị trường (lệnh được thực hiện theo giá thị trường hiện tại) có thể giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường ngay tại thời điểm hiện tại. Việc tăng đột biến các lệnh thị trường có thể cho thấy một sự thay đổi đột ngột về tâm lý.

What Is Order Flow Analysis?

Các chỉ báo về luồng lệnh

Nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo và công cụ chuyên dụng để phân tích luồng đặt lệnh, chẳng hạn như sự chênh lệch giữa giá đặt mua-bán, sự mất cân bằng trong sổ lệnh hoặc dữ liệu delta tích lũy, vốn tính sự chênh lệch ròng giữa áp lực mua và bán.

What Is Order Flow Analysis?

Bằng cách nghiên cứu luồng đặt lệnh, nhà giao dịch cố gắng hiểu rõ hơn về động lực thị trường và dự đoán biến động giá trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc diễn giải dữ liệu của luồng đặt lệnh có thể phức tạp và thường đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường cũng như việc sử dụng phần mềm và công cụ chuyên dụng. Các điều kiện thị trường cũng có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy nhà giao dịch phải luôn cảnh giác và điều chỉnh chiến thuật của mình cho phù hợp.

Cũng cần lưu ý rằng do trên thực tế thị trường Forex mang tính phi tập trung, tức là không có một địa điểm giao dịch duy nhất như sàn NYSE và NASDAQ, nên không có đầy đủ thông tin về khối lượng của thị trường Forex. Tuy nhiên, do việc định giá các sản phẩm Forex bắt nguồn từ việc định giá tiền tệ và hàng hóa tương lai nên nhà giao dịch Forex có thể dễ dàng phân tích dữ liệu giao dịch CME cho mục đích phân tích sản phẩm Forex.