Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Hướng dẫn Xác minh Visa/MasterCard

Các khách hàng đã xác minh có thể gửi tiền vào các tài khoản giao dịch thông qua tất cả các phương thức sẵn có, bao gồm việc sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ Visa/MasterCard.

Để chuyển tiền từ thẻ vào tài khoản và ngược lại, vui lòng xác minh thẻ sử theo hướng dẫn sau.

 • Đăng nhập vào Khu vực cá nhân.

 • Trong hộp trình đơn "Hồ sơ", mở "Xác nhận".

  VISA/MASTERCARD verification
 • Quý vị sẽ được chuyển hướng đến trang xác minh chính. Tại đây, quý vị có thể xác minh danh tính, địa chỉ cư trú và thẻ ngân hàng. Để sử dụng thẻ như một phương thức thanh toán, vui lòng thực hiện quy trình xác minh gồm ba bước.

  Trong mục "Xác minh thẻ tín dụng", click chọn "Xác Minh Ngay" để tiến hành xác minh thẻ.

  VISA/MASTERCARD verify now
 • Trong cửa sổ "Xác minh thẻ tín dụng":
  1. đọc hướng dẫn để biết cần phải tải lên các tài liệu gì;
  2. bấm nút "Drop files to attach, or browse" (Kéo thả tệp để đính kèm hoặc chọn tệp) để tìm tệp bạn muốn đính kèm trên máy tính;
  3. bấm nút "Send documents" (Gửi tài liệu).
  VISA/MASTERCARD uploading documents
  • Xin hãy xem bên dưới để biết những số nào trên thẻ nên được che đi và mặt sau của thẻ phải có chữ ký. Nếu bạn sử dụng thẻ không có tên, hãy cung cấp cho chúng tôi sao kê tài khoản ngân hàng hoặc sao kê tài khoản ngân hàng trực tuyến, trong đó ghi rõ họ tên của bạn, 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối của số thẻ. Nếu bạn tải lên ảnh chụp màn hình của sao kê tài khoản ngân hàng trực tuyến, thì URL của trang phải được hiển thị rõ ràng.
  • Nếu bạn dùng thẻ ảo, hãy tải lên sao kê tài khoản ngân hàng có ghi rõ họ tên đầy đủ của bạn, 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối của số thẻ, ngày hết hạn thẻ và có đóng dấu xác nhận rằng bạn là chủ thẻ đích thực. Chúng tôi không chấp nhận sao kê từ ngân hàng trực tuyến.
  • Xin lưu ý: chúng tôi không chấp nhận thẻ ngân hàng của bên thứ ba!
  Digits to be hidden
 • Sau đó, các tài liệu được tải lên sẽ được hiển thị trong bảng ở dưới cùng của cửa sổ với nhận xét "Đang chờ".

  VISA/MASTERCARD credit card verification
 • Đó là tất cả những gì bạn cần làm! Bộ phận Khu vực cá nhân của chúng tôi sẽ kiểm tra các tài liệu trong giây lát! Bạn có thể kiểm tra trạng thái xác minh của mình trên trang xác minh chính.

  VISA/MASTERCARD document approved

Khi quá trình xác minh thẻ của quý vị đã được hoàn tất, nó sẽ xuất hiện trong danh sách các phương thức nạp tiền khả dụng trong cửa sổ "Nạp tiền" trong Khu vực cá nhân của quý vị. Quý vị có thể xác minh và sử dụng nhiều thẻ. Để làm điều này, cần lặp lại quy trình xác minh với thẻ mới.

Nếu quý vị còn bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc có vấn đề gì khác – xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng: qua khung trò chuyện hoặc qua email [email protected]