Giảm giá – Rebate

JustMarkets không bao giờ tự hài lòng với vị trí hiện tại của mình, vì vậy công ty không ngừng phát triển để cung cấp đa dạng sự lựa chọn các cơ hội và dịch vụ chất lượng cho các khách hàng và đối tác. Giờ đây các đối tác có thể làm việc với các khách hàng thu hút được theo mô hình Rebate cải tiến.

Mô hình này hoạt động như thế nào?

Các đối tác thu hút các khách hàng mới cho công ty JustMarkets, nhận chia sẻ doanh thu từ khối lượng giao dịch của khách hàng thu hút được và hoàn lại một phần doanh thu cho họ. Số tiền được trả lại được gọi là rebate.

Rebate model

Các ưu điểm của loại hình quan hệ đối tác theo mô hình Rebate:

  • quá trình thanh toán được thực hiện hoàn toàn tự động (các khoản thanh toán được thực hiện một lần một ngày);
  • mức rebate có thể được thiết lập bởi các đối tác;
  • có thể thiết lập mức rebate phổ biến cho tất cả các tài khoản của khách hàng thu hút được và mức giảm giá đặc biệt cho một tài khoản cụ thể;
  • chức năng được tối ưu hóa để làm việc theo mô hình Rebate trong Back Office;
  • cả khách hàng đã đăng ký và khách hàng mới đều có thể làm việc dưới mô hình Rebate.

Quý vị muốn làm việc dưới mô hình Rebate? Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] ngay bây giờ!