1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Quan hệ đối tác
  6. >
  7. Giới thiệu về chuyển tiền nội bộ

Giới thiệu về chuyển tiền nội bộ

Chuyển tiền nội bộ là giao dịch trong đó tiền được chuyển từ tài khoản giao dịch này sang tài khoản giao dịch khác trong cùng một Back Office.

Cách chuyển tiền nội bộ

  • Đăng nhập vào Back Office Đối tác của bạn.
  • Nhấn vào Hoạt động của Tài khoản -> Chuyển tiền nội bộ.
  • Chọn tài khoản giao dịch trong danh sách hiển thị mà bạn muốn chuyển tiền từ tài khoản đó, tổng số tiền theo USD bạn muốn gửi, sau đó chọn tài khoản giao dịch trong danh sách hiển thị mà bạn muốn chuyển tiền tới, rồi nhấn Chuyển tiền.

Lưu ý: Không có phí hoa hồng hay bất kỳ khoản phí nào đối với việc chuyển tiền nội bộ.

Giới hạn đối với chuyển tiền nội bộ

Để chuyển tiền nội bộ từ tài khoản đối tác sang tài khoản giao dịch, bạn cần thực hiện xác minh đầy đủ.