1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Quan hệ đối tác
  6. >
  7. Khám phá bảng thông tin hoa hồng Đối tác

Khám phá bảng thông tin hoa hồng Đối tác

Thông tin về hoa hồng đối tác

Image

Bảng thông tin này cho biết cấp độ đối tác hiện tại của bạn, cấp độ đối tác tiếp theo và cấp độ cuối cùng hiện có dành cho bạn. Nhấn vào cấp đối tác sẽ cho biết cấu trúc phần thưởng đối tác cho tất cả các loại tài khoản. Bạn cũng có thể chuyển sang cấp độ đối tác khác để xem các tiêu chí đủ điều kiện.

Image

Hoa hồng cố định theo lot

Image

Phần này cho biết các loại tài khoản giao dịch chính và khoản thanh toán hoa hồng đối tác tối đa theo USD mà có thể nhận được từ những loại tài khoản này.

Nhấp vào “Kiểm tra nhóm sản phẩm” sẽ mở ra một bảng tiền thưởng chính xác được cấp dựa trên sản phẩm cụ thể. Bảng này hiển thị số tiền thưởng tiềm năng mà bạn có thể nhận được nếu nâng cấp lên các cấp đối tác tiếp theo.

Thời gian đủ điều kiện nhận hoa hồng

Image

Tiêu chí đủ điều kiện

Chỉ báo tiến độ hiển thị khối lượng giao dịch của khách hàng của bạn trong khoảng thời gian cụ thể của giai đoạn kiểm tra. Thông tin này cho biết tiến độ để xác nhận cấp độ hiện tại hoặc đạt được cấp độ tiếp theo. Khi bạn đáp ứng các yêu cầu để đạt được cấp độ tiếp theo, bạn sẽ được thăng cấp lên cấp độ đối tác mới.

Cấp độ đối tác thay đổi khi nào?

Bất cứ khi nào bạn đủ điều kiện để chuyển sang cấp độ đối tác tiếp theo, cấp độ này sẽ được tự động cập nhật vào ngày hôm sau. Nếu không đạt được mục tiêu yêu cầu dẫn đến việc bị hạ cấp, điều này sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.