1. Trang chủ
  2. >
  3. FAQ
  4. >
  5. Quan hệ đối tác
  6. >
  7. Tại sao tôi lại mất trạng thái đối tác IB?

Tại sao tôi lại mất trạng thái đối tác IB?

Trong trạng thái IB, có 4 bậc thưởng: Đối tác Bạc, Đối tác Vàng, Đối tác Bạch kim và Đối tác Xuất sắc. Các yêu cầu cho từng bậc thưởng tăng dần và số tiền thưởng cũng tăng theo.

Việc mất trạng thái IB có thể xảy ra nếu đối tác không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu (cấp độ đối tác Bạc) trong 3 lần đánh giá liên tiếp. Thời gian đánh giá diễn ra vào ngày đầu tiên của mỗi tháng dương lịch, nghĩa là bạn có 3 tháng để khôi phục hoạt động của mình.

Nếu các yêu cầu tối thiểu không được đáp ứng trong 1 hoặc 2 lần đánh giá liên tiếp, biểu ngữ “Không đủ tiêu chuẩn” sẽ hiển thị trên trang Bảng điều khiển trong “Thời gian đủ điều kiện nhận hoa hồng”.