Quy định thưởng tiền ký quỹ

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Nhiều tiền hơn nữa cho hoạt động giao dịch trên Forex

Nhận

Nhận nhiều tiền hơn để phục vụ giao dịch với công ty chúng tôi! JustMarkets ưu đãi nhận tiền thưởng cho mỗi lần quý vị thực hiện ký quỹ. Bây giờ nếu quý vị nạp vào tài khoản của quý vị chỉ với 100 USD hoặc nhiều hơn, quý vị có một cơ hội tuyệt vời để nhận được tiền thưởng lên đến 100% số tiền nạp vào của quý vị và có thể sử dụng để thực hiện giao dịch.

3 Bước để Nhận Thưởng
 • Gửi tiền vào tài khoản của quý vị với số tiền ít nhất là 100 USD

 • Chọn số tiền thưởng theo sở thích của quý vị

 • Nhận tiền thưởng vào tài khoản giao dịch của quý vị và tiếp tục kiếm tiền với JustMarkets!

 • Tiền thưởng được áp dụng cho tất cả các tài khoản giao dịch Classic và NDD.
 • Khách hàng có cơ hội được chọn số tiền thưởng. Lượng tiền thưởng phụ thuộc vào tổng khoản tiền ký quỹ:
  • 10% hoặc 25% trên mỗi khoản tiền gửi từ 100 USD đến 500 USD;
  • 10%, 25%, 50%, 75% hoặc 100% trên mỗi khoản tiền gửi từ 500 USD trở lên.
  Các khoản tiền ký quỹ sẽ không được cộng dồn lại, tiền thưởng sẽ chỉ nhận được tính trên khoản tiền ký quỹ một lần (Ví dụ, các khoản tiền gửi của khách hàng lần lượt là 50 USD và 50 USD, chúng sẽ không được cộng dồn thành 100 USD và tiền thưởng sẽ không được ghi có). Tiền ký quỹ được thực hiện bằng cách sử dụng Bất kỳ hệ thống thanh toán nào khả dụng đối với khách hàng của JustMarkets sẽ được tham gia vào chương trình thưởng. Để tìm hiểu thêm về các hệ thống thanh toán khả dụng, vui lòng truy cập trang này.
 • Quy định Thưởng Tiền ký quỹ Đặc biệt có thể được áp dụng đối với một số các hệ thống thanh toán.
 • Các tài khoản ký quỹ với ít hơn 100 USD không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 • Các giới hạn về số tiền thưởng tối đa có thể nhận được như sau:
  • 5,000 USD là số tiền thưởng tối đa có thể được nhận trên một tài khoản giao dịch;
  • 10,000 USD là số tiền thưởng tối đa có thể được nhận trên tất cả các tài khoản giao dịch của một khách hàng.
 • Để nhận được một khoản tiền thưởng, khách hàng phải đánh dấu "Nhận một khoản tiền thưởng" trong biểu mẫu ký quỹ của Back Office, chọn số tiền thưởng, đọc và chấp nhận "Quy định Thưởng Tiền ký quỹ" và bấm vào nút "Nạp tiền".
 • Tiền thưởng sẽ không được nhận cho việc chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.
 • Các khoản tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch trong trường "Tín dụng" và có thể được sử dụng như ký quỹ bổ sung cho giao dịch. Các thông tin chi tiết được hiển thị ở trang "Tiền thưởng nhận được" trong Back Office của Khách hàng.
 • Để các khoản tiền thưởng được chuyển từ trường "Tín dụng" sang trường "Số dư" và trở nên khả dụng cho việc rút về hoặc để phục vụ giao dịch tiếp theo, khách hàng cần phải tiến hành các hoạt động giao dịch với tổng khối lượng:
  • < Số Lot > = < Lượng tiền thưởng > / 4 đối với tài khoản Classic;
  • < Số Lot > = < Lượng tiền thưởng > / 3 đối với tài khoản NDD.
 • Tiền thưởng có thể nhận được cho mỗi lần nạp tiền với tổng số tiền từ 100 USD trở lên, nhưng trong trường hợp này, khối lượng yêu cầu (theo quy định tại khoản 9 của quy định hiện tại) được giao dịch liên tiếp theo thứ tự của các khoản tiền ký quỹ.
 • Các đơn hàng sau đây không được xem xét trong việc tính toán khối lượng giao dịch:
  • đơn hàng với kết quả giao dịch ít hơn 3 pip;
  • đơn hàng đóng trước khi tài khoản được ký gửi để tham gia vào các chương trình thưởng.
 • về. Để loại bỏ các hạn chế về việc rút các khoản ký quỹ mà tham gia vào chương trình khuyến mãi, tiền thưởng sẽ được hủy bỏ trong cột "Trạng thái" trên trang "Tiền thưởng nhận được" trong Back Office.
 • Sau khi hoàn thành các điều kiện về tiền thưởng được mô tả trong khoản 9 của quy định hiện tại, tiền thưởng sẽ tự động được chuyển từ trường "Tín dụng" sang trường "Số dư" trong vòng 2 giờ.
 • Thời gian tối đa để giao dịch khối lượng yêu cầu là 90 ngày lịch kể từ thời điểm ký quỹ vào tài khoản giao dịch. Sau khi hết thời hạn nêu trên, trong trường hợp các điều kiện được mô tả trong khoản 9 của quy định hiện tại không được đáp ứng, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ. Tiền thưởng cũng có thể bị hủy bỏ trước khi kết thúc thời hạn trong trường hợp các quỹ trên tài khoản giao dịch của khách hàng là: Tổng tài sản ≤ Tín dụng.
 • Khi đạt mức Gọi ký quỹ (Margin Call) trên tài khoản giao dịch, các khách hàng sẽ nhận được thông báo trong nền tảng giao dịch.
 • Không có giới hạn về chia sẻ doanh thu đối tác từ các tài khoản giao dịch tham gia vào chương trình khuyến mãi.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình này mà không cần thông báo trước.