Nhân đôi thưởng quyền lợi

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Nhận đôi cơ hội giao dịch
Nhận tiền thưởng!
Làm thế nào
để nhận tiền thưởng?
 • Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất 100 USD

 • Đánh dấu dòng "Nhận thưởng trên tiền gửi" trong mẫu đơn Nạp tiền

 • Chọn quy mô thưởng ưa thích

 • Đã đọc và chấp nhận "Quy định Thưởng tiền ký quỹ"

 • Nhấp vào nút "Nạp tiền"

Sau đó tiền thưởng sẽ được tự động tính vào tài khoản của bạn!
6 lý do để chọn
JustMarkets thưởng 100%
 • Mỗi lần nạp tiền tối thiểu 100 USD có thể được nhân đôi
 • Nhân tới 20.000 USD quỹ thưởng trên mỗi khách hàng
 • Có thể rút tiền lời bất cứ lúc nào
 • Việc rút tiền lời sẽ không dẫn tới bị hủy thưởng
 • Có thể rút tiền thưởng sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiền thưởng
 • Chương trình khuyến mại áp dụng cho khách hàng nạp tiền qua bất kỳ phương thức thanh toán sẵn có
 • Đối với tất cả các tài khoản Mini khách hàng có cơ hội nhận được tiền thưởng và lựa chọn số tiền thưởng căn cứ theo các điều kiện sau:
  • 10%, 25%, 50%, 75% hoặc 100% trên từng khoản tiền ký quỹ từ 100 USD trở lên.
  Đối với tất cả các tài khoản Standard khách hàng có cơ hội nhận được tiền thưởng và lựa chọn số tiền căn cứ theo các điều kiện sau:
  • 10%, 25%, 50%, 75% hoặc 100% trên từng khoản tiền ký quỹ từ 200 USD trở lên.
  Các khoản tiền ký quỹ sẽ không được cộng dồn lại, tiền thưởng sẽ chỉ nhận được tính trên khoản tiền ký quỹ một lần (Ví dụ, các khoản tiền gửi của khách hàng lần lượt là 50 USD và 50 USD, chúng sẽ không được cộng dồn thành 100 USD và tiền thưởng sẽ không được ghi có). Tiền ký quỹ được thực hiện bằng cách sử dụng Bất kỳ hệ thống thanh toán nào khả dụng đối với khách hàng của JustMarkets sẽ được tham gia vào chương trình thưởng. Để tìm hiểu thêm về các hệ thống thanh toán khả dụng, vui lòng truy cập trang này.
 • Quy định Thưởng Tiền ký quỹ Đặc biệt có thể được áp dụng đối với một số các hệ thống thanh toán.
 • Các tài khoản ký quỹ với ít hơn 100 USD không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 • Các giới hạn về số tiền thưởng tối đa có thể nhận được như sau:
  • 10.000 USD là số tiền thưởng tối đa có thể được nhận trên một tài khoản giao dịch;
  • 20.000 USD là số tiền thưởng tối đa có thể được nhận trên tất cả các tài khoản giao dịch của một khách hàng.
 • Để nhận được một khoản tiền thưởng, khách hàng phải đánh dấu "Nhận một khoản tiền thưởng" trong biểu mẫu ký quỹ của Back Office, chọn số tiền thưởng, đọc và chấp nhận "Quy định Thưởng Tiền ký quỹ" và bấm vào nút "Nạp tiền".
 • Tiền thưởng sẽ không được nhận cho việc chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.
 • Các khoản tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch trong trường "Tín dụng" và có thể được sử dụng như ký quỹ bổ sung cho giao dịch. Các thông tin chi tiết được hiển thị ở trang "Tiền thưởng nhận được" trong Back Office của Khách hàng.
 • Để các khoản tiền thưởng được chuyển từ trường "Tín dụng" sang trường "Số dư" và trở nên khả dụng cho việc rút về hoặc để phục vụ giao dịch tiếp theo, khách hàng cần phải tiến hành các hoạt động giao dịch với tổng khối lượng:
  • < Số Lot > = < Lượng tiền thưởng > / 4 đối với tài khoản Standard, Mini;
 • Tiền thưởng có thể nhận được cho mỗi lần nạp tiền với tổng số tiền từ 100 USD trở lên, nhưng trong trường hợp này, khối lượng yêu cầu (theo quy định tại khoản 8 của quy định hiện tại) được giao dịch liên tiếp theo thứ tự của các khoản tiền ký quỹ.
 • Các đơn hàng sau đây không được xem xét trong việc tính toán khối lượng giao dịch:
  • đơn hàng với kết quả giao dịch ít hơn 3 pip;
  • đơn hàng đóng trước khi tài khoản được ký gửi để tham gia vào các chương trình thưởng.
 • Cho tới khi khối lượng bắt buộc theo quy định được giao dịch, lợi nhuận mới có thể được rút về. Để loại bỏ các hạn chế về việc rút các khoản ký quỹ mà tham gia vào chương trình khuyến mãi, tiền thưởng sẽ được hủy bỏ trong cột "Trạng thái" trên trang "Tiền thưởng nhận được" trong Back Office.
 • Sau khi hoàn thành các điều kiện về tiền thưởng được mô tả trong khoản 8 của quy định hiện tại, tiền thưởng sẽ tự động được chuyển từ trường "Tín dụng" sang trường "Số dư" trong vòng 2 giờ.
 • Thời gian tối đa để giao dịch khối lượng yêu cầu là 90 ngày lịch kể từ thời điểm ký quỹ vào tài khoản giao dịch. Sau khi hết thời hạn nêu trên, trong trường hợp các điều kiện được mô tả trong khoản 8 của quy định hiện tại không được đáp ứng, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ. Tiền thưởng cũng có thể bị hủy bỏ trước khi kết thúc thời hạn trong trường hợp các quỹ trên tài khoản giao dịch của khách hàng là: Tổng tài sản ≤ Tín dụng.
 • Khi đạt mức Gọi ký quỹ (Margin Call) trên tài khoản giao dịch, các khách hàng sẽ không nhận thông báo trong nền tảng giao dịch.
 • Không có giới hạn về chia sẻ doanh thu đối tác từ các tài khoản giao dịch tham gia vào chương trình khuyến mãi.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình này mà không cần thông báo trước.