Forex Sensei – Giáo viên Ngoại hối

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Trở thành Forex Sensei với JustMarkets và chia sẻ kiến thức của quý vị với người mới! Chúng tôi đưa ra chương trình vận động các khách hàng của chúng tôi trở thành tác giả của các bài viết về ngoại hối trong mục "Giáo dục" trên trang web của chúng tôi.

Đăng ký tham gia

Đăng ký
 • Viết một bài viết độc đáo về ngoại hối.
 • Gửi bài viết đến email của chúng tôi: [email protected].
 • Nhận 35 USD vào tài khoản giao dịch của quý vị nếu bài viết của quý vị được đăng trên trang web JustMarkets.
 • Tất cả các khách hàng đã đăng ký trên JustMarkets, đã hoàn tất quy trình xác minh và mở ít nhất một tài khoản giao dịch có thể tham gia vào chương trình "Forex Sensei".
 • Để tham gia chương trình khuyến mãi, các bài viết cần đáp ứng các yêu cầu sau:
  • cần được viết bằng tiếng Nga, tiếng Anh hoặc tiếng Indonesia theo phong cách báo chí từ một bên thứ ba, phải đúng ngữ pháp, có cấu trúc mạch lạc, rõ ràng, được viết từ một góc nhìn trung lập;
  • cần phải có tính duy nhất ít nhất là 85% theo Miratools;
  • không được phép ít hơn 2.500 ký tự không tính nút cách.
 • Để tham gia chương trình khuyến mãi, tác giả cần gửi bài viết vào email của công ty: [email protected].
 • Tất cả các bài viết đều sẽ được kiểm tra bởi biên tập của JustMarkets và chỉ những bài viết được phê duyệt mới được đăng tải trên trang "Bài viết về thị trường ngoại hối" trong mục "Giáo dục" trên trang web của công ty. Các bài viết sẽ được kiểm tra trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ thời điểm bài được nhận bởi biên tập viên. Các cá nhân tham gia chương trình sẽ được thông báo về kết quả kiểm tra qua email.
 • Chỉ các tác giả có các bài viết đã được biên tập viên phê duyệt mới có thể nhận tiền thưởng.
 • Số tiền thưởng cho mỗi bài viết được phê duyệt là 35 USD được gửi vào tài khoản giao dịch của tác giả. Xin lưu ý rằng tiền thưởng sẽ chỉ được ghi có vào một trong các tài khoản giao dịch của tác giả.
 • Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của tác giả trong vòng 2 ngày làm việc kể từ thời điểm bài viết được đăng trên trang web của công ty.
 • Tiền thưởng, được ghi có vào tài khoản giao dịch JustMarkets chỉ có thể được sử dụng như tiền ký quỹ khi giao dịch nhưng không thể rút về.
 • Lợi nhuận, thu được từ giao dịch trên quỹ tiền thưởng có thể rút về hoặc chuyển vào tài khoản giao dịch khác ở bất cứ thời điểm nào.
 • Khi hoạt động rút tiền lần đầu tiên từ/gửi tiền vào/chuyển tiền giữa bất kỳ tài khoản nào diễn ra, số tiền thưởng sẽ được khấu trừ toàn bộ từ tài khoản.
 • Nếu tài khoản giao dịch không hoạt động trong vòng một tháng, số tiền thưởng sẽ bị khấu trừ toàn bộ từ tài khoản. Tài khoản được xem là không hoạt động trong trường hợp bất kỳ hoạt động giao dịch nào đã diễn ra trên tài khoản trong khoảng thời gian đã định.
 • Bản quyền trên tất cả các bài viết được viết bởi khách hàng và đã được chi trả bởi công ty sẽ trở thành tài sản của công ty JustMarkets. Công ty có quyền tùy ý sử dụng các tài liệu này.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ tiền thưởng.
 • Chương trình có giá trị đến hết ngày 31/8/2014.