Thưởng Nạp Tiền Nhân Dịp Nghỉ Lễ

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Trên mỗi khoản tiền nạp từ 50 USD

Từ bây giờ, MỖI khoản tiền nạp 50 USD có thể được nhận thêm thưởng nạp tiền là 50%, 75% hoặc 100%. Rút về lợi nhuận thu được trong khi giao dịch bất cứ lúc nào bạn muốn. Mỗi khách hàng có thể nhận được số tiền thưởng lên đến 20 000 USD. Đừng bỏ lỡ! Chương trình khuyến mại sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2018.

Cách thức để
nhận được tiền thưởng?
 • Nạp tiền từ 50 USD trở lên, sử dụng phương thức thanh toán bất kỳ

 • Chọn Thưởng Nạp Tiền Nhân Dịp Nghỉ Lễ cho số lượng mong muốn trong Mẫu nạp tiền

 • Giao dịch sử dụng tiền thưởng này, kiếm tiền để có thể rút về, và rút lợi nhuận

Quy định Thưởng Nạp Tiền Nhân Dịp Nghỉ Lễ:
 • Đối với tất cả các tài khoản Mini khách hàng có cơ hội nhận được tiền thưởng và lựa chọn số tiền dựa trên các điều kiện sau:
  • 50%, 75% hoặc 100% trên mỗi khoản tiền nạp từ 50 USD trở lên.
  Đối với tất cả các tài khoản Standard khách hàng có cơ hội nhận được tiền thưởng và lựa chọn số tiền trên các điều kiện sau:
  • 50%, 75% hoặc 100% trên mỗi khoản tiền nạp từ 100 USD trở lên.
  Số tiền nạp sẽ không được cộng dồn, tiền thưởng chỉ có thể được nhận cho mỗi một lần nạp tiền (Ví dụ khách hàng nạp 50 USD và 50 USD, sẽ không được tính là 100 USD và tiền thưởng sẽ không được ghi có). Nạp tiền bằng hệ thống thanh toán Bất kỳ sẵn có cho khách hàng của JustMarkets đều có thể tham gia vào chương trình thưởng này. Để tìm hiểu thêm về các hệ thống thanh toán sẵn có, vui lòng truy cập trang này.
 • Tài khoản ký quỹ ít hơn 50 USD không thể tham gia chương trình khuyến mại này.
 • Giới hạn về số tiền thưởng tối đa có thể nhận được là:
  • 10 000 USD là số tiền thưởng tối đa có thể được nhận trên một tài khoản giao dịch;
  • 20 000 USD là số tiền thưởng tối đa có thể nhận được trên tất cả các tài khoản giao dịch của khách hàng.
 • Để nhận được tiền thưởng, khách hàng phải tích chọn vào ô "Nhận Thưởng Nạp Tiền" trong mẫu nạp tiền của Back Office, chọn số tiền thưởng, đọc và chấp nhận "Quy Định Thưởng Nạp Tiền" và nhấp vào nút "Nạp Tiền". Trong trường hợp bạn nạp tiền qua Đại lý Thanh toán, bạn cần liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ ngay khi trạng thái thanh toán là Hoàn thành. Trạng thái thanh toán có thể được kiểm tra tại trang Lịch sử Giao dịch.
 • Tiền thưởng sẽ không được nhận cho chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.
 • Các khoản tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch trong trường "Tín dụng" và có thể được sử dụng làm số dư khả dụng bổ sung cho giao dịch. Thông tin chi tiết được hiển thị trên trang "Tiền thưởng đã nhận" trong Back Office của khách hàng.
 • Để các quỹ tiền thưởng được chuyển từ trường "Tín dụng" sang trường "Số dư" và để có thể rút các quỹ này hoặc giao dịch tiếp, bắt buộc phải tiến hành hoạt động giao dịch với tổng khối lượng là:
  • < Số Lô > = < Số tiền thưởng > / 4 đối với các tài khoản Mini, Standard;
 • Tiền thưởng có thể được nhận cho mỗi khoản tiền nạp từ 50 USD trở lên, nhưng trong trường hợp này khối lượng bắt buộc (theo khoản 7 của quy định hiện hành) phải được giao dịch liên tiếp theo thứ tự của các khoản tiền nạp.
 • Các lệnh sau đây không được xét đến khi tính khối lượng đã giao dịch:
  • các lệnh có kết quả giao dịch nhỏ hơn 3 pip;
  • các lệnh được đóng trước khi tiền thưởng được ghi có vào tài khoản.
 • Cho đến khi giao dịch đủ khối lượng được yêu cầu thì mới có thể rút lợi nhuận về. Để loại bỏ các hạn chế về việc rút các khoản tiền được nạp ký quỹ tham gia vào chương trình khuyến mại này, tiền thưởng phải được hủy bỏ trong cột "Trạng thái" trên trang "Tiền thưởng đã nhận" trong Back Office.
 • Sau khi đáp ứng các điều kiện về tiền thưởng được mô tả trong khoản 7 của quy định hiện hành, nó sẽ được tự động chuyển từ trường "Tín dụng" sang trường "Số dư" trong vòng 2 giờ.
 • Thời gian tối đa để giao dịch đủ khối lượng yêu cầu là 90 ngày dương lịch kể từ thời điểm nạp tiền ký quỹ vào tài khoản giao dịch. Sau thời hạn quy định, trong trường hợp không hoàn thành các điều kiện quy định tại khoản 7 của quy định hiện hành, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ. Tiền thưởng cũng có thể bị hủy trước khi kết thúc thời hạn này trong trường hợp số tiền trên tài khoản giao dịch của khách hàng là: Vốn tức thời ≤ Tín dụng.
 • Khi đạt mức Lệnh gọi ký quỹ trên tài khoản giao dịch, khách hàng không nhận được thông báo từ thiết bị giao dịch đầu cuối.
 • Không có hạn chế về chia sẻ doanh thu đối tác đối với các tài khoản giao dịch tham gia chương trình khuyến mại này.
 • Công ty có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mại này mà không cần thông báo trước.
 • Chương trình khuyến mại có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2018.
Đọc thêm