Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

100 USD khi đăng lại thông tin

Đăng thông tin lại và nhận 100 USD tiền thưởng vào tài khoản của quý vị!

Thực hiện đăng lại thông tin

Chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng của mạng xã hội "VK" cơ hội tham gia vào chương trình rút thăm trúng thưởng 100 USD vào tài khoản. Khoản tiền có thể được sử dụng cho giao dịch trên thị trường ngoại hối.

Tất cả mọi thứ quý vị cần để tham gia vào chương trình rút thăm may mắn:
 • Trở thành một thành viên của nhóm "JustMarkets" trên vk.com;
 • Đăng lại thông tin về tiền thưởng;
 • Gửi email cho chúng tôi về bài đăng lại của quý vị với thông tin liên hệ của quý vị và liên kết tới trang VK của quý vị về địa chỉ [email protected].
 • Bất kỳ người dùng nào của mạng xã hội "VK" có độ tuổi lớn hơn 18 có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi này.
 • Chỉ tài khoản Classic, NDD hoặc ECN mới có thể được nhận tiền thưởng.
 • Để tham gia rút thăm may mắn, quý vị cần:
  • có tài khoản vk;
  • trở thành một thành viên của nhóm "JustMarkets" trên vk.com;
  • đăng lại thông tin về tiền thưởng;
  • gửi email cho chúng tôi về bài đăng lại của quý vị với thông tin liên hệ của quý vị và liên kết tới trang VK của quý vị về địa chỉ [email protected].
 • Chương trình rút thăm may mắn sẽ được tổ chức ngày 09/03/2015 sử dụng dịch vụ random.org. Tên của người chiến thắng và video rút thăm sẽ được đăng trên trang web khi chương trình khuyến mãi này kết thúc. Người chiến thắng sẽ được thông báo qua email ngay sau khi tiền thưởng được ghi có vào tài khoản.
 • Người chiến thắng vòng rút thăm may mắn sẽ được tặng 100 USD vào tài khoản giao dịch của mình, tài khoản mở trong công ty JustMarkets.
 • Số tiền thưởng sẽ không khả dụng cho việc rút về. Tiền thưởng sẽ có giá trị trong 30 ngày lịch kể từ thời điểm nhận tiền. Trong thời gian này, tiền thưởng có thể được sử dụng cho hoạt động giao dịch mà không có bất kỳ hạn chế nào.
 • Lợi nhuận thu được từ số tiền thưởng sẽ có thể rút về được.
 • Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản của người chiến thắng trong vòng 3 ngày sau khi kết quả rút thăm được đăng.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình này mà không cần thông báo trước.
 • Chương trình có giá trị từ ngày 05/02/2015 đến hết ngày 06/03/2015.