Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Cuộc thi Giao dịch
"Cặp đôi Vàng"
XAU/USD
Giao dịch Vàng và
Chớp lấy cơ hội Vàng!
Tham Gia Ngay!
Từ ngày 2 tháng 3, hãy đăng ký Cuộc thi giao dịch "Cặp đôi Vàng" và nhận một trongba giải thưởng có thể rút về.
 • Giải nhì
  $250
 • Giải nhất
  $500
 • Giải nhì
  $250
 • Giải ba
  $100
Tham Gia Ngay!
3 bước để
Chiến Thắng
 • 1. Đăng ký tham gia cuộc thi.

 • 2. Thực hiện ký quỹ 1 lần $100 vào tài khoản Standard, Raw Spread hoặc Pro.

 • 3. Bắt đầu giao dịch để thắng một trong 3 giải thưởng.

  Chúc vui vẻ!

Tham Gia Ngay!

Cuộc thi Giao dịch "Cặp đôi Vàng"

Quy định của Cuộc thi giao dịch "Cặp đôi vàng":
 • Tất cả mọi khách hàng chỉ có thể sử dụng một loại tài khoản Standard, Pro hoặc Raw Spread của mình để tham gia cuộc thi.
 • Vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể giao dịch XAU/USD trong cuộc thi này.
  Chỉ kết quả giao dịch cặp XAU/USD mới được tính vào cuộc thi.
 • Để tham gia cuộc thi, mỗi người cần ký quỹ vào tài khoản giao dịch bằng thanh toán một lần với ít nhất 100 USD trong giai đoạn đăng ký cuộc thi.
 • Đăng ký cuộc thi bắt đầu từ 16/2/2021 và kết thúc vào 2/3/2021.
  Người chiến thắng được xác định dựa trên số điểm Profit có được trong giai đoạn của cuộc thi giao dịch, được tính bằng Tiền Vốn tăng nhân với số ngày có lợi nhuận.
  Chúng tôi sử dụng cả lệnh mở và đóng để xác định xem một ngày có "lãi" hay không. Nếu bạn mở lệnh vào cuối ngay, những lệnh này sẽ có thể ảnh hưởng tới tính toán này.
 • Giai đoạn diễn ra thi giao dịch là từ 3/3/3021 cho tới 17/3/2021.
  Ba giải thưởng tiền lớn sẽ được trao cho tốp 3 nhà giao dịch có điểm Profit cao nhất:
  • – 500 USD cho giải nhất;
  • – 250 USD cho giải nhì;
  • – 100 USD cho giải ba.
 • Trong quá trình diễn ra cuộc thi thống kê về tốp 10 người tham gia sẽ được thể hiện ở trên bảng ở Trang Cuộc Thi. Bảng sẽ thể hiện các dữ liệu của ngày giao dịch trước đó, và được cập nhật một lần mỗi ngày.
 • Giải thưởng tiền sẽ được ghi có vào số dư tài khoản giao dịch của người thắng cuộc, đã tham gia cuộc thi trong vòng 3 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và người thắng cuộc có thể rút hoặc sử dụng để tiếp tục giao dịch.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mại này mà không cần thông báo trước.
 • Trong trường hợp xuất hiện địa chỉ IP hoặc dữ liệu cá nhân trùng lặp hoặc dấu hiệu cho thấy tài khoản thuộc về khách hàng khác, tài khoản đó sẽ bị câm tham gia cuộc thi.
 • Không có hạn chế nào trong việc chia sẻ doanh thu đối tác từ tài khoản giao dịch tham gia cuộc thi.
Đọc thêm