Tiền thưởng Chào mừng 2.0

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc. Nhận tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử.

Nhận Tiền thưởng Chào mừng 2.0 để giao dịch thoải mái trên thị trường ngoại hối!

Quý vị KHÔNG cần phải hoàn thành quy trình xác minh để được nhận thưởng.

JustMarkets muốn mới quý vị đến với thế giới giao dịch tuyệt vời bằng việc cho quý vị cơ hội để thử trải nghiệm các dịch vụ của công ty với việc nhận Tiền thưởng Chào mừng 2.0 không yêu cầu ký quỹ.

Tiền thưởng Chào mừng 2.0 được trao cho tất cả các khách hàng, những người chưa nhận được Tiền thưởng Chào mừng trước. Đây là cơ hội để thử thời gian khớp lệnh, cảm nhận thị trường và kiếm thu nhập mà không phải dùng tiền của quý vị!

Đăng ký

Mọi chuyện thật dễ dàng như đếm một, hai, ba vậy!

 • Đăng ký Back Office.
 • Xác minh số điện thoại của quý vị.
 • Mở loại tài khoản giao dịch loại Chào mừng và bắt đầu giao dịch!
 • 1. Chỉ các khách hàng chưa nhận được Tiền thưởng Chào mừng đối với bất kỳ tài khoản giao dịch nào của họ trước đó mới có thể được nhận Tiền thưởng Chào mừng 2.0.
 • 2. Một khách hàng chỉ có thể nhận được Tiền thưởng Chào mừng 2.0 đối với tài khoản Chào mừng với số tiền 5 USD một lần duy nhất.
 • 3. Để nhận được Tiền thưởng Chào mừng 2.0, khách hàng cần đăng ký Back Office, xác minh số điện thoại của mình và mở một tài khoản Chào mừng.
 • 4. Lợi nhuận thu được trong quá trình kinh doanh trên quỹ tiền thưởng sẽ có thể rút về chỉ sau khi đã đáp ứng được các điều kiện quy định trong khoản 5 của các quy định này.
 • 5. Để có thể rút tiền lợi nhuận, khách hàng cần thực hiện đầy đủ các điều kiện sau đây:
  • 5.1 Thực hiện lệnh giao dịch với tổng khối lượng 1 lot. Các thông tin chi tiết về tiền thưởng được hiển thị tại trang "Tiền thưởng nhận được" trong Back Office và được cập nhật 2 giờ một lần.
  • 5.2 Đăng đánh giá về công ty của chúng tôi, trong đó nêu rõ các thông tin sau: lý do chọn công ty chúng tôi, số tài khoản Chào mừng của khách hàng, kinh nghiệm giao dịch với công ty chúng tôi, kết quả giao dịch trên quỹ tiền thưởng, ấn tượng khi làm việc với công ty chúng tôi.
   Danh sách các nguồn cho đánh giá:
   • Tiếng Anh: forex-tsd.com, earnforex.com, forextips.com, forexfactory.com, digitalcashpalace.com, donnaforex.com.
   • Tiếng Inđônêxia: www.kaskus.co.id, kgforexworld.com, ceriwis.com, forum.indowebster.com, indo-investasi.com, diskusiforex.com, carigold.com.
   • Tiếng Nga: thread at mmgp.ru, rating mmgp.ru, forexsystems.ru, forum.traders-union.ru, forum.forex-investo.ru, forexforum.ru.
   • Tiếng Trung: bbs.jrj, forexea.cn, fxforum.cnfxforum.
 • 6. Các điều khoản giao dịch sau đây được áp dụng với Tài khoản Chào mừng:
  • Đòn bẩy: từ 1:1 đến 1:2000;
  • Khối lượng đặt hàng tối thiểu: 0,01 lot;
  • Khối lượng đặt hàng tối đa: 0,02 lot;
  • Số lượng lệnh có thể được mở cùng một lúc: không quá 5;
  • Công cụ giao dịch: các cặp tiền tệ và kim loại của tài khoản Classic;
  • Chênh lệch (spread): thả nổi từ 2 pip;
  • Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh theo cơ chế giá thị trường (Market Execution);
  • Mức gọi ký quỹ / ngưng giao dịch: 40% / 20%.
 • 7. Thời gian tối đa để hoàn thành các điều kiện yêu cầu để để có thể rút tiền thưởng về là 15 ngày lịch kể từ thời điểm nhận được tiền thưởng. Sau khi hết thời hạn nêu trên, trong trường hợp các điều kiện được mô tả trong khoản 5.1 của quy định hiện tại không được đáp ứng, toàn bộ tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ, nếu tổng tài sản của tài khoản giao dịch nhiều hơn số tiền thưởng. Và để số tiền còn lại có thể rút về được, các khách hàng cần phải ký quỹ vào bất kỳ tài khoản nào khác của mình với số tiền ít nhất là 50 USD. Nếu tổng tài sản trên tài khoản giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng với số tiền thưởng, sau khi hết thời hạn thực hiện đầy đủ các điều kiện được yêu cầu, tất cả các đơn đặt hàng mở sẽ được đóng lại và số dư của tài khoản sẽ được thiết lập về không.
 • 8. Vào ngày trước khi hết thời hạn thực hiện các điều kiện được yêu cầu để có thể rút tiền thưởng về, khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc hủy bỏ số tiền thưởng sắp được tiến hành.
 • 9. Khi hoạt động rút/chuyển lợi nhuận giữa các tài khoản diễn ra lần đầu tiên, số tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.
 • 10. Trường hợp phát hiện trùng khớp địa chỉ IP hay dữ liệu cá nhân hoặc các dấu hiệu khác của các tài khoản thuộc sở hữu của các khách hàng khác, các tài khoản này có thể bị chặn và/hoặc số tiền thưởng và lợi nhuận có thể bị hủy bỏ.
 • 11. Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng mà không cần giải thích.
 • 12. Không chia sẻ doanh thu đối tác nào sẽ được ghi có cho giao dịch trên các tài khoản Chào mừng.
 • 13. Công ty bảo lưu quyền thay đổi quy định của chương trình này mà không cần thông báo trước.
 • 14. Chương trình có giá trị đến hết ngày 23/09/2014.