Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Trở thành nhà giao dịch JustMarkets và nhận thưởng không cần ký quỹ!

Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự tin tưởng của khách hàng và vui mừng khi thấy ngày càng được nhiều nhà giao dịch tin tưởng. Vì vậy, chúng tôi chào đón các nhà giao dịch mới với chương trình Thưởng Chào Mừng Không Cần Ký Quỹ! Nhận cơ hội giao dịch hoàn toàn miễn phí. Nói không với ký quỹ và điều kiện không rõ ràng.

Thực hiện theo
các bước đơn giản sau:
 • Đăng ký* và trở thành
  khách hàng của chúng tôi

 • Mở một tài khoản Welcome
  (No deposit bonus)

 • Giao dịch với JustMarkets
  và bắt đầu kiếm tiền

 • Viết phản hồi
  và rút lợi nhuận về

Nhận tiền thưởng!

* Lưu ý: Thưởng này cũng áp dụng cho các khách hàng JustMarkets hiện tại chưa nhận được thưởng chào mừng trước đó. Nếu bạn nằm trong số đó, bạn có thể mở tài khoản Welcome (No deposit bonus) tại Back Office hiện tại của bạn, bỏ qua bước đăng ký.

 • Chỉ những khách hàng trước đó chưa nhận được Tiền thưởng Chào mừng, Tiền thưởng Chào mừng 2.0, Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử hoặc Tiền thưởng Chào mừng Thành viên Mới cho mọi tài khoản giao dịch của họ mới có thể nhận được Thưởng Chào Mừng Không Cần Ký Quỹ.
 • Một khách hàng chỉ có thể mở một tài khoả Welcome (No deposit bonus) và nhận được Thưởng Chào Mừng Không Cần Ký Quỹ với số tiền là 5 USD một lần.
 • Người cư trú và công dân của các nước sau đây không được tham gia vào chương trình Thưởng Chào Mừng Không Cần Ký Quỹ: Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Nga, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Armenia, Moldova và Kyrgyzstan.
 • Để được nhận Thưởng Chào Mừng Không Cần Ký Quỹ nhà giao dịch phải đăng ký Back Office và mở tài khoản Welcome (No deposit bonus). Các quỹ tiền thưởng sẽ được tự động ghi có vào tài khoản. Vui lòng lưu ý rằng khi mở tài khoản Chào mừng bạn bắt buộc phải xác minh số điện thoại hiện dùng.
 • Lợi nhuận thu được trong quá trình giao dịch bằng các quỹ thưởng sẽ có thể được rút sau 30 ngày dương lịch kể từ thời điểm tài khoản Welcome (No deposit bonus) được mở nhưng chỉ sau khi đã đáp ứng các điều kiện được mô tả trong điều khoản 6 về các quy định này. Sau khi khoảng thời gian trên hết hạn tiền thưởng này sẽ bị hủy. Cũng có thể rút lợi nhuận về trước khi khoảng thời gian trên hết hạn. Trong trường hợp này, ngoài các điều kiện được mô tả trong điều khoản 6, khách hàng phải thực hiện các lệnh giao dịch với tổng khối lượng là 1,25 lot. Thông tin chi tiết về tiền thưởng được hiển thị ở trang "Nhận tiền thưởng" trong Back Office và sẽ được cập nhật sau mỗi 2 giờ.
 • Để có thể rút tiền lợi nhuận, khách hàng cần dăng đánh giá về công ty của chúng tôi, trong đó nêu rõ các thông tin sau: lý do chọn công ty chúng tôi, số tài khoản Chào mừng của khách hàng, kinh nghiệm giao dịch với công ty chúng tôi, kết quả giao dịch trên quỹ tiền thưởng, ấn tượng khi làm việc với công ty chúng tôi.
  Danh sách các nguồn cho đánh giá:
 • Các điều khoản giao dịch sau đây được áp dụng với Tài khoản Chào mừng:
  • Đòn bẩy: từ 1:1 đến 1:2000;
  • Khối lượng đặt hàng: 0,01 lot;
  • Số lượng lệnh có thể được mở cùng một lúc: không quá 5;
  • Công cụ giao dịch: các cặp tiền tệ và kim loại của tài khoản Classic;
  • Chênh lệch (spread): thả nổi từ 2 pip;
  • Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh theo cơ chế giá thị trường (Market Execution);
  • Mức gọi ký quỹ/ngưng giao dịch: 40% / 20%.
 • Nếu Vốn tức thời trên tài khoản giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng kích thước tiền thưởng, sau khi kết thúc khoảng thời gian để đáp ứng các điều kiện bắt buộc (30 ngày dương lịch), tất cả các lệnh mở thế sẽ được đóng lại và số dư tài khoản sẽ được thiết lập về không.
 • Khi hoạt động rút/chuyển lợi nhuận giữa các tài khoản diễn ra lần đầu tiên, số tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.
 • Trường hợp phát hiện trùng khớp địa chỉ IP hay dữ liệu cá nhân hoặc các dấu hiệu khác của các tài khoản thuộc sở hữu của các khách hàng khác, các tài khoản này có thể bị chặn và/hoặc số tiền thưởng và lợi nhuận có thể bị hủy bỏ.
 • Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng mà không cần giải thích.
 • Không chia sẻ doanh thu đối tác nào sẽ được ghi có cho giao dịch trên các tài khoản Chào mừng.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi quy định của chương trình này mà không cần thông báo trước.
 • Chương trình có giá trị đến hết ngày 30/06/2017.