Tin tức của chúng tôi

Tính năng Thời Gian Dùng Thử mới cho dịch vụ JustMarkets Copytrading

 – 25/04/2022

Khách hàng thân mến,

Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn về việc ra mắt tính năng Thời Gian Dùng Thử mới cho dịch vụ JustMarkets Copytrading. Tính năng này cho phép Nhà đầu tư sao chép chiến lược của Trader mà không bị tính phí hoa hồng sao chép trong Thời Gian Dùng Thử.

Những điều bạn cần biết về Thời Gian Dùng Thử:

  • Giờ đây, Nhà đầu tư có thể thấy các Trader đã kích hoạt tính năng Thời gian dùng thử trên Bảng xếp hạng. Để xem danh sách này, bạn phải kích hoạt tùy chọn “có Thời gian dùng thử”;
  • Thời Gian Dùng Thử được tự động kích hoạt khi Nhà đầu tư bắt đầu sao chép chiến lược của Trader nếu Thời Gian Dùng Thử được kích hoạt cho tài khoản của Trader đó;
  • Thời Gian Dùng Thử không quá 7 ngày theo lịch;
  • Sau khi hết hạn Thời Gian Dùng Thử, các điều kiện sao chép do Trader đặt ra, bao gồm cả số tiền hoa hồng, bắt đầu được áp dụng.

Thời Gian Dùng Thử cho phép Nhà đầu tư dùng thử chiến lược của Trader mà không phải trả phí sao chép.

Để biết thêm thông tin về cách bắt đầu sao chép giao dịch từ các trader chuyên nghiệp, hãy đọc phần “Sao chép trader và lợi nhuận” trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu cách kết nối tài khoản giao dịch của bạn với dịch vụ JustMarkets Copytrading để người khác bắt đầu sao chép giao dịch của bạn với một khoản phí, hãy chuyển đến phần "Cho sao chép. Được trả tiền."

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets