Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch Giao dịch do Thay đổi Đồng hồ

 – 07/03/2018
Kính gửi quý khách hàng,

Do thay đổi đồng hồ ở Mỹ (vào ngày 11 tháng 3 năm 2018) và ở châu Âu (vào ngày 25 tháng 3 năm 2018), lịch giao dịch của các công cụ ngoại hối và Kim loại nghiệp vụ giao ngay sẽ có thay đổi. Vui lòng tìm bên dưới lịch được cập nhật cho ba tuần tới:

Thứ 6, ngày 9 tháng 3 năm 2018

FX:
Giờ kết thúc thông thường - 23:57:59 GMT+2

Kim loại nghiệp vụ giao ngay:
Giờ kết thúc thông thường - 23:57:59 GMT+2

Tuần 1, ngày 11-16 tháng 3 năm 2018

FX:
Giao dịch bắt đầu lúc 23:00 GMT+2 Chủ nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+2 thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Kim loại nghiệp vụ giao ngay:
Giao dịch bắt đầu lúc 00:00 GMT+2 thứ Hai, ngày 12 tháng 3 năm 2018
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+2 thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Tuần 2, ngày 18-23 tháng 3 năm 2018

FX:
Giao dịch bắt đầu lúc 23:00 GMT+2 Chủ nhật, ngày 18 tháng 3 năm 2018
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+2 thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2018

Kim loại nghiệp vụ giao ngay:
Giao dịch bắt đầu lúc 00:00 GMT+2 Thứ Hai, ngày 19 tháng 3 năm 2018
Giao dịch đóng cửa lúc 22:57:59 GMT+2 Thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2018

Tuần 3, ngày 26-30 tháng 3 năm 2018

FX:
Giao dịch bắt đầu lúc 00:00 GMT+3 thứ Hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018
Giao dịch đóng cửa lúc 23:57:59 GMT+3 thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Kim loại nghiệp vụ giao ngay:
Giao dịch bắt đầu lúc 01:00 GMT+3 thứ Hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018
Giao dịch đóng cửa lúc 23:57:59 GMT+3 thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Vui lòng cân nhắc thông tin này trong khi giao dịch.

Trân trọng,
JustMarkets Team