Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch giao dịch vào ngày 21-23 tháng 11

 – 16/11/2018
Kính gửi quý khách hàng của JustMarkets,

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng trong dịp Lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 22 tháng 11 năm 2018 lịch giao dịch FX/Kim loại quý sẽ như sau:

Công cụ FX
Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018 – Giờ giao dịch bình thường
Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018 – Giờ giao dịch bình thường
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018 – Giờ giao dịch bình thường

Kim loại quý
Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2018 – Giờ giao dịch bình thường/đóng như thường lệ
Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 2018 – Giao dịch bắt đầu lúc 01:00 (GMT+2), đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018 – Giao dịch bắt đầu lúc 01:00 (GMT+2), đóng cửa lúc 20:45 (GMT+2)

Vui lòng cân nhắc thông tin này trong khi giao dịch.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets