Tin tức của chúng tôi

Hoạt động kỹ thuật vào ngày 15 tháng Mười Hai

 – 10/12/2018
Kính gửi quý khách hàng,

JustMarkets thông báo tới quý khách rằng một vài hoạt động kỹ thuật sẽ diễn ra trong khoảng từ 12:00 đến 15:00 (GMT+2), vào ngày 15 tháng Mười Hai năm 2018. Vì vậy, việc truy cập trang web có thể sẽ bị hạn chế.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets