Tin tức của chúng tôi

Ưu đãi 200% Thứ Hai Công Nghệ

 – 27/11/2020

Gửi Quý Khách Hàng,

Sẵn sàng, nhanh tay, chớp lấy! JustMarkets đã quay lại với chủ đề ưu đãi và giảm giá. Còn gì quan trọng hơn, Ưu đãi 200% lên tới 15.000 USD vẫn đang chờ bạn.

Quy định: Bạn sẽ nhận được khoản thưởng 200% khi ký quỹ tối thiểu 500 USD, để nhận thưởng 100% bạn cần ký quỹ ít nhất 100 USD, và dưới 100 USD bạn sẽ nhận được thưởng 50%.

hanh tay lên, ưu đãi chỉ diễn ra từ 00:00 ngày 28/11 cho tới 23:55 GMT+2 ngày 1/12.

Mọi chi tiết và điều kiện nhận thưởng được miêu tả dưới đây.

Trận trọng,
Đội ngũ JustMarkets