Tin tức của chúng tôi

Thay đổi lịch giao dịch 11.02.2021 – 15.02.2021

 – 10/02/2021
Gửi quý khách hàng,
Chúng tôi xin được thông báo rằng sẽ có một số thay đổi trong lịch trình giao dịch do lịch nghỉ Tết Nguyên Đán.
Công cụ giao dịch Thứ Năm, ngày 11/02/2021 Thứ Sáu, ngày 12/02/2021 Thứ Hai, ngày 15/02/2021
Metals Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
US Shares Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Thị trường đóng cửa
HK50 Giao dịch đóng cửa lúc 06:00 (GMT+2) Thị trường đóng cửa Thị trường đóng cửa
HK50.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Thị trường đóng cửa Thị trường đóng cửa
CHINAH.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Thị trường đóng cửa Thị trường đóng cửa
USOIL.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
NGAS.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
COPPER.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
DJ30.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
DX.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
US500.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
USTEC.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
LSU.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 19:00 (GMT+2)
CC.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Thị trường đóng cửa
KC.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Thị trường đóng cửa
CT.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Thị trường đóng cửa
SB.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Thị trường đóng cửa
TY.f Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
JP225 Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
US100 Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
US30 Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
US500 Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
UK100 Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (GMT+2)
DE30 Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (GMT+2)
WTI Lịch giao dịch tiêu chuẩn Lịch giao dịch tiêu chuẩn Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Quý khách vui lòng lưu ý thông báo này trong khi giao dịch. Chúc quý khách giao dịch thành công!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets