Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Tin tức của chúng tôi

Cập nhật thưởng ký quỹ 115%

 – 19/08/2019
Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc chúng tôi vừa cập nhật những điều kiện của chương trình Thưởng Ký Quỹ 115%. Trước đây, giá trị thưởng lớn nhất có thể nhận là 10,000 USD cho mỗi tài khoản giao dịch và 20,000 USD cho tất cả tài khoản của một cá nhân. Nhưng giới hạn đó đã được nâng lên! Giờ đây, bạn có thể nhận tới 40,000 USD vào một hoặc tổng tất cả các tài khoản giao dịch.

Thông tin chi tiết về chương trình có tại đây.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets