Tin tức của chúng tôi

Áp dụng trả thưởng dành cho tài khoản Pro và cập nhật quy định về chương trình phần thưởng

 – 12/12/2019
Gửi các nhà giao dịch!

Chúng tôi liên tục cải tiến hạ tầng JustMarkets, và hôm nay cuối cùng chúng tôi cũng có thể vui mừng thông báo những cập nhật mới về Chương Trình Phần Thưởng JustMarkets!

Chúng tôi không chỉ giới thiệu những nguyên tắc mới và công bằng hơn dành cho các công cụ giao dịch khác nhau, mà còn mở rộng áp dụng sang cả tài khoản Pro. Đúng vậy, bạn đọc đúng đấy – từ nay bạn có thể nhận phần thưởng khi ký quỹ vào tài khoản Pro!

Những thay đổi của chương trình phần thưởng

Từ nay, một công thức tính giao dịch mới sẽ được áp dụng để mang tới các điều kiện công bằng không chỉ dành cho các cặp tiền Forex mà còn cho tất cả các công cụ giao dịch của tất cả các loại tài khoản – bao gồm hàng hóa, chỉ số, hợp đồng tương lai, cổ phiếu, v.v.

Vui lòng lưu ý rằng giá trị của một lot theo công thức mới được xác định là “khối lượng tương ứng với 100.000 USD". Công thức là:

< Số lượng lot > = < Khoản tiền thưởng, USD > / 3
Dưới đây là ví dụ:

Bạn ký quỹ 500 USD và nhận khoản thưởng 575 USD. Để chuyển khoản tiền thưởng này từ ví "Ghi có" sang ví "Số dư", bạn cần giao dịch 191,6 lot đã – tương ứng khối lượng giao dịch 19.160.000 USD.

Bạn đang giao dịch 2 lot USD/CHF và 2 lot USD/JPY. Vì USD là đồng tiền cơ sở của những cặp này, giá trị một lot của chúng sẽ là 100.000 USD. Tính theo khối lượng giao dịch bạn đã giao dịch 400.000 USD hoặc 4 lot.

Bạn cũng giao dịch 8 lot EUR/USD tại 1,11000. Vì USD là đồng tiền giao dịch trong cặp này, giá trị của một lot sẽ bằng 100.000 nhân với giá của cặp tiền trong giao dịch. Trong trường hợp này là 111.000 USD trên một lot. Bạn đã giao dịch 888.000 USD khối lượng giao dịch hoặc 8,88 lots.

Tuy nhiên, bạn cũng giao dịch 100 lot cổ phiếu Ford. Giá trị của một lot trên thị trường chứng khoán được tính theo giá hiện tại của tài sản tính theo USD. Hiện tại, giá cổ phiếu Ford là 8,70 USD, do vậy 100 lot tương ứng 870 USD hoặc 0,0087 lot.

Tổng cộng, bạn đã giao dịch 1.288.870 USD khối lượng giao dịch hoặc 12,88 lot. Để rút khoản thưởng 575 USD, bạn cần giao dịch thêm 17.871.130 USD hoặc khoảng 178,2 lot.

Vui lòng lưu ý thay đổi này khi thực hiện ký quỹ và yêu cầu trả thưởng trong tương lai.