Tin tức của chúng tôi

Thay đổi lịch giao dịch trong tháng 6, 2019

 – 05/06/2019
Gửi quý khách hàng,
Chúng tôi thông báo tới quý vị một vài thay đổi trong lịch giao dịch sẽ áp dụng trong hai tuần tới. Vui lòng chú ý lịch giao dịch dưới đây, bao gồm cả những kỳ nghĩ lễ quốc tế sắp tới trong tháng Sáu.

FX:
Thứ Năm, 06 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Sáu, 07 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Chủ nhật, 09 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Hai, 10 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Ba, 11 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn

Spot metals:
Thứ Năm, 06 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Sáu, 07 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Chủ nhật, 09 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Hai, 10 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Ba, 11 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn

AU200:
Thứ Năm, 06 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Sáu, 07 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Chủ Nhật, 09 tháng Sáu, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ Hai, 10 tháng Sáu, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 10:10 (GMT+3)
Thứ Ba, 11 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn

DE30, EU50:
Thứ Năm, 06 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Sáu, 07 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Chủ Nhật, 09 tháng Sáu, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ Hai, 10 tháng Sáu, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ Ba, 11 tháng Sáu, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 03:16 (GMT+3)

ES35, FR40:
Thứ Năm, 06 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Sáu, 07 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Chủ nhật, 09 tháng Sáu, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ Hai, 10 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Ba, 11 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn

HK50:
Thứ Năm, 06 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Sáu, 07 tháng Sáu, 2019 – thị trường đóng cửa
Chủ nhật, 09 tháng Sáu, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ Hai, 10 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Ba, 11 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn

JP225, UK100, US100, US30, US500:
Thứ Năm, 06 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Sáu, 07 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Chủ nhật, 09 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Hai, 10 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Ba, 11 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn

BRENT:
Thứ Năm, 06 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Sáu, 07 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Chủ nhật, 09 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Hai, 10 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Ba, 11 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn

WTI:
Thứ Năm, 06 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Sáu, 07 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Chủ nhật, 09 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Hai, 10 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn
Thứ Ba, 11 tháng Sáu, 2019 – lịch giao dịch chuẩn

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets