Tin tức của chúng tôi

Giải đấu Giao dịch Golden Bar

 – 10/05/2021
Thân chào các trader,
Chúng tôi vui mừng thông báo khởi động Cuộc Thi Giao Dịch Golden Bar. Hãy giao dịch với cặp XAU/USD trong cuộc thi này để giành lấy một trong ba giải thưởng tiền mặt:
  • $500 cho người thắng hạng 1
  • $250 cho người thắng hạng 2
  • $100 cho người thắng hạng 3
Mở đăng ký từ ngày 10 đến ngày 24 tháng Năm, 2021.
Thời gian giao dịch của cuộc thi từ ngày 25 tháng Năm đến 10 tháng Sáu, 2021
Theo dõi đường dẫn dưới đây để tìm hiểu các yêu cầu của cuộc thi.
Chúc các bạn giao dịch có lời!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets